Anasayfa Güncel “Birliğe, mücadeleye ve dayanışmaya çağrı”

“Birliğe, mücadeleye ve dayanışmaya çağrı”

Cuma, 17 Mart 2017 16:46
Yazdır PDF

IMG 6681İstanbul: Bugün saat 12.30’da TMMOB’da ihraç edilen akademisyenler, parti temsilcileri ve sendika temsilcilerinin imzası ile OHAL döneminde boyutlanan ekonomik krize dikkat çekmek ve yapılacak referandumun, ardından işçi sınıfına yönelik gerçekleştirilmesi planlanan yaptırımlara karşı ezilenlerin birlikte bir mücadele vermesi gerektiğini belirten “Birliğe; mücadeleye ve dayanışmaya çağrı” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İhraç edilen akademisyen Levent DÖLEK “Devletin OHAL sürecinde gerçekleştirdiği saldırıların hedefinde emekten emekçiden yana olan akademisyenlere sendikalara demokratik kitle örgütleri oldu. Önümüzde ki süreç bizlerin saldırılar karşısında daha fazla kenetlenmemizi daha fazla mücadele etmemizi gerektirecek!”dedi yaptığı konuşmanın ardından basın açıklamasını okuması adına sözü Araştırmacı-Gazeteci Atilla ÖZSEVER’e bıraktı.

İşçi sınıfının tüm kazanımları saldırı altında!

Açıklamada “Türkiye’de işçi sınıfının tüm kazanımlarını tehdit altındadır. Bunların vaşında sendikal örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakkı bulunmaktadır… Bu haklar uluslar arası sözleşmeler ve anayasa ile güvence altına alınmışsa da son olarak Birleşik Metal’in Asil Çelik ve EMİS grevlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmasında gördüğümüz gibi fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Bu grev yasakları basit birer grev yasağı olmayıp sendikaları etkisizleştirme, temsil özelliğini ortadan kaldırma ve onları sıradan bir derneğe dönüştürme müdahalesidir.”denildi. Özsever“OHAL’in işçi ve emekçilerin haklarını tırpanlamak için suistimal edildiğini görüyoruz. Anayasa mahkemesinin hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal ettiği, bankacılık ve toplu taşımada grev yasağı maddeleri KHK ile yasaya eklendi. İşçilerin hak arama mücadeleleri OHAL gerekçesiyle engellenmek isteniyor. Sendikaların kapalı salon toplantılarının bile yasaklandığına şahit oluyoruz.” diye devam etti.

Ülke krize faturası İşçiye!

Özsever “Türkiye adım adım ekonomik krize doğru sürükleniyor! Sermaye daha öncekiler gibi yine bu krizin de faturasını işçi sınıfına ödetmek için hükümetle birlikte adımlar atıyor.” diyen Özsever “ Krizde sermayeye can simidi olması için fonlar kurulmaya başlandı bile. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ise 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmiştir. Hem işçileri hem de kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bu uygulama da yine kıt kanaat geçinen emekçiye zorla tasarruf ettirmeye ve gerek kamusal gerekse bireysel emeklilik şirketleri aracılığıyla Hazine’ye ve sermayeye kaynak aktarmaya yönelik Ulusal Varlık Fonu halkın cebinden alıp krize düşen şirketleri kurtarmak için oluşturuldu. Tüm bu koşullar ve gelişmeler altında ciddi sınıf mücadelelerinin habercisi bir yıla girmiş bulunuyoruz. Metal işçilerinin grevleri ile başlayan 2017, 2015 yılında isyan ve fiili grevlerle kendini gösteren mücadelenin kaldığı yerden devam etmesine sahne olacak.” dedi.

Baskı ve Zulme Hayır demek gerek!

Nihayet, ülkenin kaderini derinden etkilecek bir referandumun arifesinde, yeni düzenlemelerin sermayenin sömürü ve baskısını dizginsiz hale getirecek bir istibdad rejiminin inşası anlamına geleceğini saptayarak, işçi sınıfı ve emekçilerin menfaatlerini esas alan bir yaklaşımla sermayenin tek adam diktasına dayalı baskı ve zulüm rejimine hayır demek gerektiğini vurguluyoruz” diyen Özsever “ Bunun için biz bu çağrının imzacıları olarak, sendikacıları işyeri temsilcilerini, mücadeleci işçileri, kamu çalışanlarını, yedek işçi ordusundaki işsizleri, emekten yana aydınları ve mücadeleye katılmak isteyen herkesi bir araya gelmeye ve katkı sunmaya çağırıyoruz” denen açıklamanın ardından imzacılardan Turgut Savran , Hayri Kozanoğlu Arif Koçer ve ihraç edilen akemiysen M. Kemal Coşkun “Referandum’da evet çıkması işçi sınıfına yönelen saldırıların katmerlenmesi anlamına geliyorken  Bizlerin yayınladığı bu bildirinin ezilenlere yönelen bu saldırıları durdurmak adına önemli bir yerde duran HAYIR’ın çıkması için bir adım olacağını” belirterek açıklama sonlandırıldı. İmzacılar arasında HDK Eş Genel Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Arzu Çerkezoğlu, Korkut Boratav, Aziz Çelik ve Fikret Başkaya birçok aydın akademisyen bulunuyor.