Anasayfa Makale
Özgür Gelecek | Makale
Sayı İçerik Başlığı
181 Çıkar odaklı mülteci pazarlığı katliamların nedenidir
182 Panama belgeleri neyi gösteriyor?
183 Erk-ek “kamu vicdanı”nın sesleri: Gültekin Alan ve Altan Tan
184 “Taş üstünde taş kalmayan” kentler ve taş siperlerin direnişi...
185 Maraş katliamından günümüze değişmeyen zihniyet
186 Yüzyıllık davalar: Dink, Balıkçı, Küçük -Sayat Tekir-
187 Yeni senkron oluşuyor: Mali krizden, yıkıcı depresyona doğru -Volkan Yaraşır-
188 Küresel uzun durgunluktan, yeni mali krize -Volkan Yaraşır-
189 Pamama belgeleri ya da bir gözdağı
190 YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN…
191 Emperyalistlerin “huzuru tesis” naraları!
192 Sur ve Cizîr’de savaş rantiyesi olarak; KAMULAŞTIRMA
193 Şiddet kültürü ve kadına yönelik şiddet
194 Rusya Suriye’den çekilirken geride kalan
195 Ortadoğu’da nükleer oyunlar
196 TC-Cihatçı işbirliği; AKP’nin kendi kuyusunu kazması
197 Hükümetin Son Hamlesi; “Sokaklar Polislerin Olacak”
198 SAVAŞ VE KRİZ DİYALEKTİĞİ, EKONOMİDE RİSK KOMBİNASYONU
199 Newroz û Demîrcî Kawa
200 “Zaferi, halkın özgürlük savaşımına nasıl kazandırırız?”
201 Ateşten bir devrimci çağrı
202 “Olmaz” denilen kaya parçasına bile “tutunmak ve kök salmak”
203 SINIRLARI ZORLAMAK…
204 “Büyük tarihsel problemler ancak devrimci şiddetle çözülür.” (Lenin)
205 Devlet Şiddetine ve Katliamlarına Karşı Devrimci Şiddeti Örgütleyelim!
206 Kavgayı süreklileştirenler, zorunlulukları kavrayanlardır
207 ELDE VAR ÇARESİZLİK!
208 Alevi düşmanı AKİT, DAİŞ ve AKP’nin ekmeğine yağ çalıyor
209 KÜRESEL KRİZ VE YENİ SPEKÜLATİF KÖPÜK
210 Mesele futbol değil, Kürt kimliğine her yer yasak!
 
Sayfa 7 - 26