Anasayfa Makale
Özgür Gelecek | Makale
Sayı İçerik Başlığı
61 Dev aynasından boy aynasına muhteşem dönüş
62 Tarım tekelleri büyüyor, küçük üretici mülksüzleşiyor!
63 Rakka ve Halep ve ABD’nin muhtemel politikası
64 SÜMER İNANÇ ÖĞELERİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI; SÜMERLER-4
65 Halep son mu, başlangıç mı?
66 Bataklığa atılan can simidi: Ekonomik Önlem Paketi
67 Kadın politikası özgün ve verili kalıpları aşmalıdır
68 Bir ulus devlet şovenizmi: “Musul ve Kerkük bizimdi”! Hayır değildi!
69 “Kurtlarla Dans”
70 Bir Latin Amerika rüzgarı esti, geçti
71 Teslim olmayacağız!
72 FARC silahlı mücadeleyi bıraktı! Silahlara değil FARC’a elveda!
73 ABD başkanlık seçimi ve nöbet değişimi
74 Hapishanelerde OHAL yoğunlaşırken:Tutsağın, egemen olanı teslim alması
75 AKP'nin yastık altı "İşsizlik Fonu"
76 Emperyalizmin “savaş ganimeti” olarak mülteciler: Suriyeliler, Filistinler, Araft'ta kalanlar
77 Sistem işsizlikle kendini var etmeye devam ediyor
78 EM HAMU KURD’IN! EM HAMU HADEP’IN!
79 Emperyalizm ve Ortadoğu -3-
80 SÜMER PANTEONU VE MİTOLOJİK ÖĞELER; SÜMERLER-3
81 Ortadoğu’da yeni dengeler, Musul operasyonu, Türk devletinin işgal hayalleri ve devrimci tavır
82 Kitle faaliyeti mi dediniz?
83 Hedef sınır güvenliği mi? Yoksa Kürtler mi?
84 UYGARLIĞIN SOSYAL YAŞAM VE KURUMLARI; SÜMERLER-2
85 Liberalizmin müfrezelerine karşı MLM’nin müfrezeleri olmak
86 Dünyanın en ağır mahpuslarından ikisi Türkiye’de -Adil Okay-
87 Ekonomik kriz ve kaos
88 Devrime kendini adamak üzerine…
89 Dünya, Türkiye ve Ortadoğu'ya kısa bir bakış
90 Musul Operasyonu ve TC’nin Pay Kapma Arayışı
 
Sayfa 3 - 26