Anasayfa Makale Olgu ile doğru ilişkilenmek nesnel olmaktan geçer!

Olgu ile doğru ilişkilenmek nesnel olmaktan geçer!

Pazartesi, 06 Şubat 2017 08:38
Yazdır PDF

Yeni ResimBilmek ile yapmak arasındaki denklem kaynağını sağlam ve doğru bilgiden almalıdır. Bilgi edinmede doğru yöntem kullanılmadığında bilginin kavranışı dolayısıyla taşınıp aktarımda da nesnellikten öte öznellik hakim olur. Proletaryanın hizmetinde olan diyalektik materyalist yöntem her şeyde olduğu gibi bilgi edinmede de işlememiz gereken altın kuraldır.

İnsan bilgisinin kaynağının toplumsal pratik olduğu sınıf mücadelesi üretim mücadelesi ve bilimsel deneyim bilgiye ulaşmadaki kaynaklarımız olduğu biliniyor. Yine bilgi bir bilim meselesidir ve bilim olması gerektiği gibi gerçeklikle yani nesnel olanla ilgilenir. Onunla doğru ilişkilendiğimizde ancak sağlam ve doğru bilgiye ulaşır, onu değerli ve etkin kılan değiştirme eyleminde kullanabiliriz.

 

Hareketle başlayan bilgi edinme süreci yine kendini hareketle yenileyip ilerletir. Pratik-teori sonra tekrar pratik tekrar teori diye de formüle edebileceğimiz bu süreç bizim aynı zamanda sınıf savaşımımızdaki en önemli silahlarımızdandır ve bilinmez tüm soruların cevaplarını yine kendinde barındırır. Bunu ilk insandan günümüze sınıf mücadelesinin geçirdiği dönem ve evrelere baktığımızda da görürüz. Söz gelimi komünist partinin ortaya çıkışı, ilkeleri, ele alışları vb. bir bütün baktığımızda yine bu gerçeklikle karşılaşırız. Devrimci ya da komünist hareket ne zaman ağırlaşır, değiştirme mücadelesi ya da faaliyetinden uzaklaşmaya başlarsa o zaman komünist partisi de darlaşma, kendi içine dönme, reformist, revizyonist, dogmatik, ben merkeziyetçilik vb. burjuva ideolojilerinden etkilenmelere daha fazla açık hale gelir. Dolayısıyla komünist parti değer ve ilkelerinde aşınma, uzaklaşma ve yozlaşma gibi birçok hastalığın ortaya çıkması, yayılması, müdahale edilmediği taktirde de tüm bünyeyi sarmaya başlaması muhtemel olur. Hatta bu durum öyle bir hal alabilir ki devrimin, halkın çıkarları, onlarca yıldır ödenen bedel, emek bir çırpıda bir kenara atılıp bilmek ve yapmak arasındaki devrimci diyalektik bağ parçalanarak komünist parti ilkeleri ayaklar altına alınarak devrimci ilke ve değerler devrimcilik adına kişilerin dar dünyalarına kurban edilmeye başlar.

İdeolojik mücadele ve eğitim elbette komünist parti içindeki yanlış düşünceleri, zaaf ve hastalıkları gidermenin olmazsa olmazıdır. Ancak ideolojik mücadelede de kullanılan yöntem MLM ilkelere uygun olduğu koşullarda sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuca ulaştırılabilir. Bu da bu da nesnellikle doğru ilişkilenmek yani olay ve olgulara çok yönlü bilimsel bir dürüstlükle bakılıp yaklaşıldığı koşullarda gerçekleşebilir. Burada iki nokta önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde sağlam ve doğru bilgiye ulaşabilir, eksik ve hataları gidererek yanlış düşünceleri düzeltme şansına sahip olabiliriz.

(Bir Partizan)


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

ozgurgelecek yeni sayı

Alt Menü