Anasayfa Makale “Eleştirileri reddetme ve hataları örtbas etme!” (Başkan Mao)

“Eleştirileri reddetme ve hataları örtbas etme!” (Başkan Mao)

Çarşamba, 05 Nisan 2017 11:05
Yazdır PDF

elestirileri eddetmeGerçeğin bilgisine varamamak ve onun yasalarına uygun davranmamak hatanın kaynağıdır. Belirli bir zaman ve yerdeki gerçeklikten kopmanın ve uzaklaşmanın adıdır hata. Doğru ise; nesnel gerçeklikten çıkarılan ve yine nesnel gerçeklik tarafından doğrulanandır. Düşüncelerimiz gerçeğe en yakın aynı zamanda “Yaptığımız her şey, gerçek duruma uygun olmalıdır”. Gerçeklikten her kopuş hataların oluşmasına, hatalarda her ısrar ise hastalıkların oluşmasına neden olur.

Bugün kolektif içinde “gerçeğin bilgisine varmada ve gerçeği değiştirmede” alt edilmesi gereken en ciddi hastalıklar “dogmatizm, statükoculuk ve yetkici yöneticilik”tir. Çözülmesi gereken en ciddi sorun ise  “Eleştirileri reddetme ve hataları örtbas etme” , “Eleştiri-özeleştiriden korkarak gerçekliğin karşısında hesap vermekten kaçınmak” tır.  MLM ile alakası olmayan bu hastalıkların ve kötülüklerin merkez üssü sürecini çoktan tamamlamış sözde yönetim kademesidir.  Kurum içinde var olan yaşanan/bilinçli olarak yaşatılan kaos ve krize dönüştürülen düşmanlaştırma ve kutuplaştırmaya vardırılan gasp ve provokasyonla sonuçlanan sorunların hastalık ve kötülüklerin yaşandığı bir gerçektir. Hata ve hastalıklardan kurtulmanın sorunların çözümünün yegâne yolu MLM biliminin ve gerçekliğin karşısında hesaplaşmak eleştiri-özeleştiri aynasında sınanarak boyunun ölçüsünü almaktır. Aktif ideolojik mücadeleyi bir an önce başlatmak ve her türlü hastalığı alt ederek ideolojik netleşme ve berraklaşmaya gitmektir.

Pratiğin sonuçları her zaman söz ve söylemlerden daha ağır ve değerlidir. Eğer bugün gerilla savaşı yıllara varan pratiğe rağmen geliştirilip güçlendirilemiyorsa, yaygınlaştırılıp kitlelerin savaşımı haline getirilemiyorsa, bu yönde gözle görünür bir gelişme kaydedilmiyorsa kendisini halen yönetim sananlar tarafından söylenen hiçbir sözün değeri ve ciddiyeti yoktur. Eğer bugün her geçen gün devrim ihtiyacı artarak çoğalıyorsa geniş kitleler özgürlük ve kurtuluşları için güven veren örgütü arıyorsa gerçekliği değiştirme iddiası taşımayan sayfalar dolu yazılar yazmanın hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bu gerçekliğe karşın eleştiri-özeleştiri aynasının karşısına çıkıp “hatalarım, başarısızlıklarım nerededir?” soruları sorulup yanıtları dürüst ve içtenlikle aranmıyorsa hastaya sen hastasın” diye bağırarak tepeden tırnağa hataların merkez üssü durumunda olan bürokrat burjuva yöneticileri sarsmak devrimci bir görevdir. Dürüst ve samimi bir şekilde bütünlüklü ve köklü bir öz-eleştirel tutum ortaya konup gaflet uykusundan uyanılmadığında sürüp devam eden her pratiğin devrime ve halka zarar verdiğini bilmek gerekir.

Bugün devrimci hareketin küçülme ve gerilemelerinde yatan temel nedenlerin başında burjuva ideolojisinden kopamamak ve silahlı mücadele ile olan ilişkileri doğru ve güçlü kuramamak gelmektedir. Doğru bir politik ve savaş çizgisi yaratılamadığında devrimci eleştiriler kolay kabul edilmez, düzelme yoluna girilip kusurlar ortaya konulamaz. Küçük iktidarları kaybetme korkusu ortadan kalkmaz. 

"Geçmişteki hatalar kimsenin gözünün yaşına bakmadan açığa çıkarılmalıdır.”  (Mao)

Hata ve hastalıkların yaşandığı süreçlerde en başta önderlik konumunda yöneticiler kendilerine çekidüzen vermelidir. “Eleştirileri reddetme ve hataları örtbas etme” tutumuna girmeden düzelip devrimcileşmelidir. Kitlelerle ve faaliyetçilerle ilişki kurmayan, halkın ve alt kademelerin durumunu öğrenmeyen, kitlelerin acılarını bilmeyen, kapalı kapılar ardında hatalarına dokunmadan/dokunulmasına müsaade etmeden, kendini yaşamaya alışmış bürokrat burjuva yöneticiler eleştiriliyor olmaktan hoşlanmaz. Sürekli övülmeyi bekleyen, takdir edilmeyi isteyen yöneticiler eleştiriye tahammül göstermez. Kapılarını sonuna kadar eleştiriye kapatırlar. Kapıların açılmaması için her türlü yalana, komploya da başvurmaktan çekinmezler. Çeşitli bahaneler ileri sürerek “eleştiri-özeleştiri”den sürekli kaçarlar. İnandırıcılığı ve ikna ediciliği olmayan gerekçeler, sahte nedenler öne sürüp sarsılmaktan hesap vermekten korkarlar. 

Kadroların yeniden kalıba dökülmesi ideolojik eğitimin ve sağlamlaşmanın güvenilir yolu bürokrat yönetici kadroları halkın ve yoldaşların denetimine almaktır. Her faaliyet döneminin bitiminde belli çalışmaların sonunda demokratik ve özgür bir ortamda her yoldaşın düşüncelerini gizlemeden söyleyeceklerini açık ve dürüst bir şekilde ifade etmekten çekinmeyecekleri “arka arkaya birkaç gün süren eleştiri toplantıları düzenlemek”tir. Hataların tedavi edilmesi, güçlenme ve devrim davasının ilerletilmesi için en iyi yöntem eleştiri-özeleştiriyi demokrasinin, devrimci eğitimin, yenilmezliğin doğal ve olağan bir parçası haline getirmektir. 

Geçmiş hatalardan ders çıkarmak, gelecekteki hataları önlemek için hataları açığa çıkartıp ciddi eleştiri yapmak gerekir. Bu tedavi yöntemine yanıt vermeyen, hatalarında ısrar edenler hastalığını gizleyenler dürüst ve içtenlikle tedavi olmak düzelmek istemeyen bürokrat burjuva yöneticileri tepeden tırnağa kadar sarmak için “sen hastasın” diyerek halkın ve yoldaşların huzuruna çıkarmaktan, onların huzurunda karar vermekten başka yol yoktur. “Hata yapanların gözyaşına bakmamak gerekir” derken Başkan Mao hatalar işleyenin yaptıklarının hesabını sormaktan canlarını acıtma pahasına eleştirip sarsmaktan, görevinden almaktan çekinmemek gerektiğini belirtiyor. Devrim davasından özgürlük ve kurtuluş mücadelesinden halkın değişim ihtiyacından daha değerli hiçbir şeyin olmadığını olamayacağını vurguluyor. Hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını olamayacağını ifade ediyor. Bugün yaşananlar karşısında bir kez daha geçmiş tecrübeler üzerinden yazılanlara, anlatılanlara özel vurgu yapılan eleştiri-özeleştiri konularına bir kez daha dönüp bakmak gerekiyor.

 

Bir Partizan