DünyaGüncel

ADGB: ‘Ermeni Soykırımı sürüyor’

Avrupa Demokratik Güç Birliği, 24 Nisan 1915'te gerçekleşen Ermeni Soykırımı'nın yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, “24 Nisan 1915 günü iki yüzü aşkın Ermeni aydının, evlerinden alınarak planlı bir şekilde katledilmesi ile başlayan Ermeni Soykırımı ile Osmanlı Devleti ve onun idaresini elinde tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti Ermeni halkını yok etmek üzere sayıları milyonu aşan Ermeni’yi katletti” denildi.

24 Nisan 1915’i takip eden süreçte, Osmanlı coğrafyası devlet denetiminde gerçekleşen sistematik ve planı katliamlar ve sürgünler ile neredeyse tamamen Ermenisizleştirildiği kaydedilen açıklamada, Ermeni kadın ve çocukların köleleştirildiği ve Ermenilerin tüm birikimlerine el konulduğu, bütün kültürel mirasının yok edildiği hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şunlara dikkat çekildi:

“Ermeni Soykırımı ile bir taraftan da yeni ulusal burjuvazi için sermaye birikiminin oluşturulması hedeflenmişti. Tüm bu zulüm ve yok etme mekanizmasından kurtulmayı başarabilenler ise kadim yurtlarından uzakta dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Bu süreç zarfında Anadolu’nun diğer Hristiyan halkları da soykırım politikasından payına düşeni aldı. Seyfo, yani Asuri-Süryani- Keldani Soykırımı ile Pontus Soykırımı bu bağlamda Ermeni Soykırımından ayrı düşünülemez. 

Günümüzde, Ermeni halkı üzerinde hala imha, inkar ve asimilasyon politikaları sürdürülmektedir. Bu politikanın en güncel, yakıcı ve somut örnekleri Hrant Dink, Maritsa Küçük ve Sevag Balıkçı cinayetleridir. Bu ülkede Ermenileri öldürmek, 1915’te olduğu gibi hala devlet nezdinde meşrudur. 2. Karabağ Savaşı ile devletin 100 yıllık pantürkist hedeflerinin de güncelliğini koruduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Savaş sırasında hem Azerbaycan hem TC tarafından soykırım ve etnik temizlik imalı açıklamalar yapılmış en yetkili ağızlardan ırkçı sloganlar dillendirilmiştir. Savaş sonrasında ise Bakü’de açılan ve hayatını kaybeden Ermeni askerlerin eşyalarının sergilendiği ‘müze’ ile soykırımcı zihniyet bir kez daha ve açıkça ‘kutsanmaya’ çalışılmıştır. TC egemen sınıfları emperyal ve pantürkist hayallerle sadece Ermenilere değil başta Rojava ve Kürt halkı olmak üzere Suriye, Irak, Libya, Lübnan, Kıbrıs, Ukrayna ve daha bir çok coğrafyaya doğrudan yada dolaylı olarak savaş ihraç etmekte, cihatçı çeteleri besleyip örgütlemekte ve hem kendi halklarını hem de bölge halklarını ölüme ve yoksulluğa mahkum etmektedir.

‘İNKAR EDİLDİKÇE SOYKIRIM VE KATLİAMLAR SÜRMEKTEDİR’

Bu baskı, soykırım ve katliam düzeni halklara sadece daha fazla yoksulluk ve büyük bir toplumsal çöküş getirmiştir. İnkar edilen geçmiş, barış dolu bir geleceğin önündeki en büyük engeldir. İnkar sürdükçe, soykırım ve katliamlar sürmektedir. Bu katliam ve soykırım döngüsünden kurtulmak için başta Ermeni ve Asuri-Süryani-Keldani Soykırımı olmak üzere TC devletin üzerine inşa edildiği tüm insanlık suçları ile yüzleşilmelidir. Tüm bu adaletsizliklerin aşılabilmesi için, halkların ortak ve kararlı bir mücadele yürütmesi gerektiği açıktır. Bu mücadele barışın, eşitliğin, bir arada yaşamın ve özgürlüğün de temeli olacaktır.

Bizler Avrupa Demokratik Güç Birliği olarak tüm soykırım kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Hakikatleri ve sorumluları ortaya çıkarma ve adaleti sağlama mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu