Güncel

Akdeniz Belediyesi’nden TOKİ’ye çağrı

“Ataş Yerleşkesi’ni, kültürel ve sportif uygulamalar için bize devredin”

Mersin: Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Yüksel Mutlu ve M. Fazıl Türk, TOKİ mülkiyetine alınan ve yıkım çalışmaları başlatılan ATAŞ Yerleşkesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Hükümete ve TOKİ yetkililerine seslenen Eş Başkan Mutlu, yerleşkenin “yerinde iyileştirme” ve “sosyal, kültürel, sportif” faaliyetler yapılmak üzere Akdeniz Belediyesi’ne devredilmesini istedi.

Akdeniz Belediyesi, TOKİ’nin ATAŞ Yerleşkesinde başlattığı yıkım çalışmalarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ve M. Fazıl Türk’ün yanı sıra İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Elektrik Mühendisleri Odası İl Başkanı Seyfettin Atar, Mimarlar Odası İl Başkanı Sinan Tütüncü, Çevre Mühendisleri Odası İl Başkanı Zehra Yılmaz, Makine Mühendisleri Odası İl Sekreteri Hüseyin Aydın, Temiz Toplum Derneği Başkanı Mustafa Müderrisoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Türkiye’nin 2’nci rafinerisi olan ATAŞ’ın içerisindeki lojman alanının, 1923-1960 dönemine ait az sayıda, ancak mimari açıdan oldukça nitelikli yapılar arasında olduğunun altını çizen Eş Başkan Mutlu, dönemin estetik değerlerini yansıtan tarihi bir kültür değeri olduğunu da vurguladı.

“TOKİ, yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayıyor”

“Çay, Çilek, Özgürlük mahallelerinin bir kısmını ve ATAŞ lojman alanının 14,2 hektarlık alandaki taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin 2011 yılında alınan karar ile ATAŞ lojman alanı kentsel yenileme proje sınırlarına dâhil edilmiştir” diyen Eş Başkan Yüksel Mutlu, “Bu karar ile ataş lojman alanının, TOKİ tarafından kentsel yenileme projesi dâhilinde ‘Öncelikli Konut Alanı’ olarak kullanılması hedeflenmiştir. Bakanlar Kurulu’nun bu kararına Belediyemiz tarafından Danıştay 6. Dairede Başbakanlık’a karşı yürütmeyi durdurma ve iptal istemli dava açılmıştır. Danıştay yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Belediyemiz tarafından bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na itiraz edilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, müvekkil Belediyenin itirazını yerinde görerek Danıştay 6. Dairesince verilen kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin davacı belediye sınırlarında kalan taşınmazlara ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına 17.06.2013 tarihinde karar vermiştir. Danıştay 6. Daire işbu davada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı davaya dâhil etmiştir. Davada verilen yürütmeyi durdurma kararından TOKİ’ de haberdardır. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı acele kamulaştırmayla ilgili verilen bu yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayarak ve uymayarak, hakkında yürütmeyi durdurma verilen alanın içinde yer alan ATAŞ yerleşkesinde kamulaştırma işlemlerini tamamlamış ve hatta yıkım faaliyetlerine başlamıştır. Anayasanın 138’inci maddesinde ‘Yasama, yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ denilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde de ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez’ şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen açık ve net Anayasal ve yasal düzenlemelere uymayan ve mahkeme kararına riayet etmeyerek görevini kötüye kullanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasını ve ilgililerin cezalandırılması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Günümüzde atıl durumda bulunan ATAŞ lojman alanının kente ve bölgeye yeniden kazandırılmasına katkıda bulunulması anlamlı olacaktır” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“Bize devredin; yerinde iyileştirme, kültürel ve sportif faaliyet alanı yapalım”

Rant ve tasfiye amaçlı bu tür girişimlerin sonuçsuz kalacağını kaydeden Mutlu,  “TOKİ’nin emrivaki girişimlerinin mahalle sakinleri tarafından tedirginlikle izlendiğini belirtmek istiyoruz. Yapılacak her türlü girişimin, öncelikle mahalle sakinlerinin istem ve arzuları doğrultusunda olması, iyileştirmenin yerinde gerçekleştirilmesi, ATAŞ sahasında herhangi bir konut yapılaşmasının kabul görmeyeceği Mersin kamuoyu tarafından bilinmektedir. Binlerce ağaç katliamı yapılarak, sanayi ve depolama alanlarının içinde yeni birçok katlı ucube konut yapımına girişilmesi, kent biliminden uzak bir anlayışın ranta dayalı bir uygulamasıdır. TOKİ’nin tüm çevreci, kent sevdalısı, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının karşı olduğu bu uygulamadan bir an önce vazgeçerek, bu alanın bölgede yaşayan halkın talepleri göz önüne alınarak ‘yerinde iyileştirme’ ve ‘sosyal, kültürel, sportif’ faaliyetler amacıyla Akdeniz Belediyesi’ne devir edilmesi gerekmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı M. Fazıl Türk ise bu konudaki görüşlerinin başından beri aynı olduğunu, halkın taleplerinin ve kentin ihtiyaçlarının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve TOKİ nezdinde bakan ve üst düzey bürokratlar düzeyinde görüşmeler yaptıklarını da hatırlatan Eş Başkan Türk, “Bu görüşmelerde TOKİ’nin kar odaklı çalışmalar yaptığını bu yetkililer de açıkça bize ifade etti. Biz de TOKİ’nin bu anlayışına karşı olduğumuzu kendilerine ifade ettik ve aynı zamanda her platformda bunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz, kentsel dönüşüme konu olan mahallelerdeki yurttaşların borçlandırılmasına kesinlikle karşıyız. Yerinde dönüşümü ve kent belleğinde yer edinmiş ATAŞ Yerleşkesi gibi yapıların korunarak kent kültürüne kazandırılmasını destekliyoruz” dedi.

Son olarak Mimarlar Odası adına söz alan İl Başkanı Sinan Tütüncü, Akdeniz Belediyesi’nin ATAŞ Yerleşkesiyle ilgili görüşlerine destek verdiklerini, buranın mevcut durumuyla korunması gerektiğini dile getirdi. Akdeniz Belediyesi tarafından bu alanla ilgili bir raporun kendilerine verildiğini de sözlerine ekleyen Sinan Tütüncü, oda olarak belediyenin verdiği raporu inceledikten sonra görüş bildireceklerini de kaydetti.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu