Dünya

ATİK Genel Konseyi 4. toplantısı

Frankfurt: 3-4 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilen konsey toplantısına ATİK konsey üyelerinin tamamı ve denetim kurulunun 2 üyesi katıldı. Yoğun gündemleri olan toplantıda  geçmiş faaliyetler tartışıldı ve önümüzdeki dönemin yürütülecek çalışmaları planlandı ve görevlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrası ATİK Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Özkan, AHM’ye toplantının sonuçları hakkında bilgiler verdi.

 

8 Mart, Newroz ve 1 Mayıs:

Genel olarak faaliyetlere katılımın olumlu ve kitlesel olduğu gözlemlendi. Yeni Kadın’ın 8 Martlarda her bölgede aynı şiar ve pankartla sokağa çıkması için, merkezi pankartlar bastırması ve bölgelere ulaştırılması toplantıda önerildi.

Newroz’un mücadeleci ruhuna uygun kutlanması ve bölgelerde ortak kutlanması konusunda önceki dönemlere oranla bir olumlu gelişmenin olması sevindirici bulundu, ancak Almanya Düsseldorf’ta ortak yapılan merkezi Newroz kutlamasına Almanya özelinde katılım üzerinde tartışıldı ve katılımın daha güçlü olabileceği üzerinde duruldu.

1 Mayıs’ın tüm faaliyet alanlarımızda görkemli kutlanmış olması olumlu değerlendirildi ve işçi sınıfının birlik daynısma ve mücadele gününü değerlendirme ve yapılmasi gerekenler bağlamında, önümüzdeki  dönemde tüm büyük fabrika ve üretim alanları önünde  sıklıkla bildiriler dağıtılması, propaganda ve ajitasyon çalışmaları başlatılması ve işyerlerinde olan sorunlara ilişkin mücadele çağrısı yapan yerel  bültenlerin çıkarılması görüşü benimsendi.

 

Anti-emperyalist koordinasyon girişimi:

Dünya genelinde ilerici, devrimci-demokrat kitle örgütlerinin ilişki ve koordinasyonunu sağlamaya yönelik sürdürülen çalışmalar ve sonuçları hakkında ENİLKOM temsilcileri tarafından bilgiler verildi. Önümüzdeki Haziran ayında belli şehirlerde tanıtıma yönelik toplantıların yapılması kararlaştırıldı.

 

İsçi konferansı:

Bu yıl 2. yapılan işçi konferansının ATİK’in belirlenen yöneliminde ve işçi sınıfı çalışmasında yoğunlaşma ve berrak bir bilinç oluşturma bakımından  eksikliklerine karşın esasta olumlu olduğu sonucuna varıldı. Geçen yıl ve bu yıl yapılan işçi konferanslarının ve workshop çalışmalarının sonuçlarının belge olarak kamuoyuna sunulması kararlaştırıldı.

İşçi konferansında yapılan sempozyum sunumlarının ve Pazar günü TV 10’da canlı yayında yapılan programın eğitici ve yararlı işlev gördüğü belirtildi.

 

Politik tutsaklarla dayanışma kampanyası:

ATİK’e bağlı UPOTUDAK ve diğer dost devrimci kurumlarla ortaklaşa yapılan politik tutsaklarla dayanışma kampanyası önemli eksiklik ve yetersizliklerimize karşın, gündem oluşturma, tutsak sorunlarını sahiplenme ve duyarlılık yaratma açısından önemli olduğu belirtilerek gerek İstanbul’da gerek Avrupa’nın değişik ülkelerinde yapılan hapishaneler sempozyumları değerlendirildi.

 

Punto Deri ve Greif işçileri ile dayanışma:

ATİK olarak gerek dünyada gerek yaşadığımız ülkelerde özelde de Türkiye’de sınıf kardeşlerimiz işçilerin hak arayışı mücadelesinde yanlarında olmak ve her türlü dayanışma desteğini vermek, onların Avrupa’da seslerini duyurmak yönünde yaptığımız dayanışmanın bundan böyle de aynı kararlılık ve duyarlılıkla sürdürülmesi kararı alındı.

Punto işçilerinin hak alma mücadelesinin kazanımla sonuçlanacak olması anlamlı bulundu. Greif işçilerinin haklı ve onurlu mücadelesi sürecinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Sendika bürokrasisinin zaaflı ve geri yaklaşımları yanında, Greif işçilerinin hak arama mücadelesine dar ve benmerkezci tarzda sol sekter yaklaşımlar gösteren ve kendini merkeze koyan anarko-sendikalist Kızıl Bayrak çevresinin yaklaşımı, sınıfın genel çıkarlarını gözetmeyen, bağlaşıklarının dayanışmasını göremeyen kazanıcı ve kucaklayıcı olmayan, reformculuk kompartımanında kulaç attığı halde bunu herşey sayan yaklaşımları esasta sol sekter küçük burjuva tavırlar olarak değerlendirildi.

Greif işçilerinin hak alma mücadelesinin merhalelerinde bu anlayışın zarar verdiği belirtildi. Bu süreçlerde bu küçük burjuva gurup tarafından  Konfederasyonumuz ATİK’e yönelik aslı astarı olmayan küçük burjuva öfkeli tavır, davranış ve söylemlerine, sınıfın sabrı ile yaklaşılarak tavrın ve gerekli eleştirilerin önümüzdeki süreçte verileceğine işaret edildi.

 

Önümüzdeki dönemin faaliyetleri:

Federasyonların durumu, YDG ve Yeni Kadın çalışmasının sorunları tartışıldı. Çeşitli öneri ve kararlar ele alındı. Komisyonların durumunun tartışıldığı gündemde UPOTUDAK, AHM, ENİLKOM, KSK çalışmaları hakkında sorumlu yöneticiler bilgi verdiler. Komisyonlara çeşitli öneriler yapılarak eksikliklerin giderilmesi kararları alındı.

 

Avrupa Parlamentosu seçimleri:

Emperyalist blok, Batı Avrupa’da Mayıs ayında yapılacak AB Parlamentosu seçimlerinde, yükselen ırkçılığa tavır alan, yerli emekçilerle,ezilen göçmenlerin ortak mücadelesi ve dayanışmasını önemseyen ilerici, devrimci partiler ve adayların desteklenmesi benimsendi. Almanya özgülünde ATİF’in MLPD’den gösterdiği adayı ve MLPD’yi destekleme kararı doğru bulundu.

 

ATİK Gençlik ve Yaz Tatil Kampı:

İspanya’da yapılacak yaz kampının hazırlıkları gözden geçirilerek kamp komitesi belirlendi. 3 hafta boyunca sürecek olan kampta eğitim ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve kolektif yaşamın özendirilmesine yönelik programlar yapılması kararlaştırıldı ve kampa katılacak yazar, araştırmacı, sanatçı dostlarımız belirlendi.

 

Tiyatro turnesi:

Ekim ayı içerisinde 10 yerde düzenlenecek tiyatro turnesinin hazırlıkları görüşülerek yapılacak yerler netleştirildi.

 

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılına hazırlık çalışmaları:

1915 yılında Ermeni ulusuna yönelik soykırımın 100. yılında lanetlenmesi ve etkinlikler yapılmasına yönelik planlamalar yapıldı ve görevlendirmelere gidildi.

 

Mücadele gazetesi ve yayın sorunu:

Konsey içinde yapılan değerlendirmeler ve tartışmalar sonucu, Haziran ayından başlamak üzere Mücadele gazetesinin dağıtımının Özgür Gelecek gazetesi içinde çek-al biçiminde 2 haftalık 8 sayfa olarak yayınlanması ve okuyucuya sunulması kararlaştırıldı.

 

Demokratik Güç Birliği Platformu ve eylem birlikleri:

ATİK olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde demokrat ve devrimci güçlerin biraraya gelerek asgari müştereklerde birlikte davranması ve birlikte mücadele yürütmesinde belli eksiklikler ve sıkıntılar yaşansa da bu birliklerin önemli ve değerli olduğu ve ATİK olarak bu çalışmalarda her türlü emek ve çabanın sarf edileceği belirtildi.

 

Avrupa Sürgünler Meclisi:

ASM’nin Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sürgünleri biraraya getirme ve mücadele ederek hak arama mücadelesine ATİK olarak, her türlü destek ve dayanışmanın gösterildiği ve gösterilmeye devam edileceği kararlaştırıldı.’

ATİK konseyi 5. Toplantısını 30-31 Ağustos’ta yapmayı kararlaştırarak toplantısını sonuçlandırdı. Toplantıda alınan kararların detaylarının ve geniş açıklamaların önümüzdeki dönemde toplantı sonuçları olarak, federasyonlara, derneklere ve komisyonlara ulaştırılacağı duyuruldu.

Son olarak ATİK Başkanı Yılmaz Güneş, tüm ATİK kitlesini alınan kararları değerlendirmeye, çalışmalara güç vermeye çağırdı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu