DerlediklerimizGüncel

ÇİĞDEM TOKER | Hukuksuz bir “tramway hattı”

Bir ihale, hukuka aykırı olduğu saptanarak mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Bir ihale, hukuka aykırı olduğu saptanarak mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Bu soruyu cevaplamak için hukuk eğitimi almış olmak gerekmiyor. İhaleyi hangi kamu kuruluşu açtıysa, o kuruluşun o işle ilgili işlemlerinin, buna bağlı olarak şirketin de inşaatı durdurması gerekir. Hani mahkeme kararları bağlayıcıdır ya, o bakımdan

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne (o da inşaat halinde) ulaşım için planlanan tramvay hattı için 21/b usulüyle yapılan ihale birkaç ay önce iptal edildi. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını 2 Nisan tarihli yazımda sizlerle paylaştım. O yazıda, davacı şirket avukatının Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı başvuruya da yer verdim.

“Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Yapım İşi” 284 milyon TL teklif veren Eze İnşaat şirketine ihale edilmişti. (21/b usulüyle yapılan ihaleyi Eylül 2020’de duyurduk) Mahkemenin iptal kararının ardından davacı avukatı, inşaatın devam ettiğini bilirkişi raporuyla tespit ettirerek Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu.

(Tramway’daki İngilizce harf olan w resmi yazışmalarda geçiyor.)

Güneş Asfalt şirketinin avukatı Kazım Pak, sanki böyle bir iptal kararı yokmuş gibi şantiyede imalatların devam ettiğini anlattığı 26 Mart 2021 tarihli yazısıyla “işin tasfiye edilip edilmediğinin bildirilmesini” istedi.

Konuya dair yazımı, “Bakalım bu hukuksuzluklar ülkesinde bu başvuruya ne cevap gelecek” diye bitirmiştim.

Cevap vermeden cevap

Ulaştırma Bakanlığı hızlı sayılabilecek bir yanıt vermiş. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 29 Mart 2021 tarihli yazısı üç paragraftan oluşuyor İlk paragraf başvuruyu özetliyor. İkinci paragraf 20 Ekim 2020’de Eze A.Ş. ile sözleşmenin imzalandığını anımsatıyor.

Ardından Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine bu kararın “DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü ile Eze İnşaat A.Ş.’ye bildirildiği” belirtilerek şöyle deniliyor:

“Tüm şantiyelerde iş sağlığı ve çevre güvenliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi talimatı verilmiştir. Bu kapsamda Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından ihalenin iptal edilmesine dair alınan 2020/1876E.–2020/2481K. sayılı kararı gereğince; Sözleşme Madde 27.1 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 47 hükümleri uyarınca tasfiye ve durum tespit işlemleri için ‘Durum Tespit Komisyonu’ oluşturulmuş olup, söz konusu iş ve işlemler devam etmektedir.”

Yani?

Henüz sözleşme feshi yok. Daha ancak durumu tespit etsin diye bir komisyon kurulabilmiş. Mahkemenin iptal kararının Aralık 2020 tarihli olduğunu not düşelim.

İhaleye fesat

Avukat Pak, bu cevap üzerine yeniden bir yazı yazdı. Mahkeme kararının bakanlığa 14 Ocak 2021’de tebliğ edildiğini hatırlattı. İşin hâlâ tasfiye edilmemesinin birden fazla suç oluşturduğunu belirterek, şöyle dedi:

“İdarenizce ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçuna sebebiyet verildiği, mahkeme kararının icaplarının geç ve gereği gibi yerine getirilmemesinin ayrıca görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarına da sebebiyet verdiği, bu şekilde kamu zararının oluşmasına ayrıca sebep olunduğu gibi, tüm bu hususların ilgililerin disiplin ve cezai sorumlulukları yanında mali sorumluluklarına da neden olacağı tartışmasızdır.”

Yüklenici firmanın sözleşme sanki ayaktaymış gibi edimde bulunduğunu belirten davacı, bakanlığın “Durum Tespit Komisyonu” oluşturduğunu belirtmesine rağmen belge vermediğini vurguladı. İhalenin iptali nedeniyle “sözleşme imzalanan Eze İnşaat A.Ş.’nin sözleşmesinin feshedilmesini” ve tasfiye tutanakları ile diğer belgelerin de gönderilmesini istedi.

Bakalım Ulaştırma Bakanlığı, 21/b usulü yaptığı ve 284 milyon TL’ye Eze İnşaat A.Ş.’ye verdiği “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı” ihalesini, mahkemenin iptal kararı doğrultusunda tasfiye edecek mi?

(Kaynak: Sözcü.16 Nisan 2021)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu