Makaleler

DDSB ve Asgari Ücret Kampanyası Üzerine

Aralık ayında başlayan asgari ücret kampanyası esnasında yapılan faaliyete bakıldığında tüm eksikliklerine rağmen olumlu etkiler yaratmaya başladığı görülüyor. Uzun süredir bu tür faaliyetler yapılmıyordu. Bu nedenle faaliyetin kendisinin istenilen düzeyde sonuç vermesi beklenemez. Ancak işçi sınıfı içinde yürütülen çabanın sürekliliği ve ısrarı kampanyanın da olumlu ve amaca hizmet etmesine katkı sunacaktır. Bugüne kadar genel işçi sınıfı içindeki faaliyet daha çok mevcut oluşmuş alanlar ya da faaliyetçiler üzerinden yapılmaktaydı. Bu nedenle bu kampanya aynı zamanda DDSB için uzun süredir üzerinde tartıştığı güvencesiz alanlarda yoğunlaşma yönlü tespitin ilk pratik ayağını oluşturmaktadır. Bu hem seçilen alan bakımından hem de faaliyetçiler bakımından önemli bir pratik olacaktır.

Faaliyetimizi olumluluklar taşıdığı gibi belli eksiklikleride içermektedir. Bu eksikliklerimizin nedenini kavradığımızda eksikleri de gidermiş olacağız. Sınıfa olan uzaklığımız  faaliyetlerimize  yansımaktadır. Bahsettiğimiz aksaklıklarımıza rağmen bazı bölgelerde kampanyanın amacına denk düşen faaliyetler örgütlenmektedir. Bu asıl hedeflediğimizdir. Ancak bu lokal başarının bütünlüklü anlayışa dönüşmesi faaliyetin başarılı olmasında oldukça etkili olacaktır. Kampanya süresince faaliyetin bizi işçi, sınıfı ve emekçilere yakınlaştıran bir çalışma olduğunu gördük. Sınıf içerisindeki faaliyetle bu yakınlaşma daha fazla olacaktır. Burada bizim açımızdan göz ardı etmememiz gereken noktalardan biri belki de en önemlisi yürüttüğümüz faaliyetten öğrenmek ve sonuçlar çıkarmaktır. Yeniden başlayacağımız çalışmalarda bu dersler önemli. Bu konuda küçük sonuçlar çıkmaya başlandı bile. Şimdi çıkardığımız her sonucu kendimizle beraber kampanya süreci ile örgütleme safhasına başlamalıyız.

Kampanyanın amacından biri olan işçi sınıfının kendi sorunlarıyla buluşturması olarak kullanılan araçların yarattığı etkinin kısa vadede değil ama uzun vadede olumlu sonuçları olacaktır. Biz araçları bu nedenle önemsemeliyiz. Kampanyanın sonuna doğru stantlar ve dağıtılacak bültenle kampanya daha da anlaşılır kılınacaktır. Bugüne kadar bildiri dağıtılmaz, afiş olmaz dediğimiz alanlarda ısrarlı çalışma yapmalıyız. İşçi sınıfı faaliyeti sınfın olduğu her yerde yapılmalıdır. Sınıfın siyasal yapısı ve etkilendiği siyası yapılar genel olarak gericidir.

Bu nedenle bazen ilk söylediğimiz ya da söylemeye çalıştığımız sözler ve davranışlarımız hoş karşılanmayabilir. Ama unutmayalım ne yapacaksak bu sınıfla yapacağız. Tek tek ağaçlar yerine ormanın güzelliğini düşünemeli ve  asla vazgeçmemeliyiz. Toplamda uzun süre olan faaliyetsizliğe rağmen başlangıç bakımından olumlu bir sonuç olacaktır. Üstelik farklı illerle birlikte olması her yerde olmasa da daha da önemlidir. Kampanyamızda son günleri bu nedenle daha da yoğunlaşalım. Bu aynı zamanda bugüne kadar olan alışkanlıklarımızdan da kopma demektir. Üstelik son dönemlerde yolsuzluğun bizzat hükümet olan AKP’nin her yerinde fışkırması nedeniyle yolsuzlukla asgari ücret arasındaki ilişkiyi bu kampanyayı güçlendirmesi öne çıkarmalıyız. 5 Ocak’taki çağrımıza bunun üzerinde yüklenelim. Her yerde kokular var, sistem çürümüş, işçilere bunu gösterecek en olanaklı dönemden geçmekteyiz. Bu çelişkiden sınıfı kendi etrafımızda örgütlemeliyiz. Aksine dün AKP bugün olmadı gelsin CHP olacaktır. Halkın parasının nerelere gittiğini yüksek sesle haykırma zamanıdır. Alternatiflerimiz DDSB adresi olmalıdır. Bu nedenle işçileri DDSB’nin yapacağı 5 Ocak’taki mücadeleye çağırmalıyız.

5 Ocak bu anlamda hepimizin ilk sınavı olsun. Bugüne kadar süren kampanya bundan sonra daha da etkili olabilir. Bugüne kadar etkisi daha düşük olan kampanyamız sürecin de önemiyle bizim ısrar ve sürekliliğimizle etkisiz diye gördüğümüz alanlarda, faaliyet yürütülmeyen yerlerde de etkisini gösterdi gösterecektir. Şu ana kadar kampanyanın duyurusu istenilen düzeyde olmadı. Bu nedenle son iki haftayı daha fazla çaba ve çalışma olarak görmeliyiz. Bugüne kadar yürütülen faaliyetin farkında olmayan cevre çeper ilişkilerimizde duyarlılık oluşturacaktır.  Kampanyayı bu anlamda başlama ile bitiş süreci içinde yürütülen faaliyet olarak görmeyelim. Kampanyanın sona ermesi ile kampanya süresi içinde ortaya çıkardığımız eksiklerimizi tamamlayan ve bu süreçte ileri çıkan işçileri örgütleyen bir sürecin adımı olarak görülmelidir. Bu nedenle kampanyanın bitişini yeni sürecin de başlangıcı olarak görmeliyiz. Kampanyanın bitiş olarak belirlenen 5 Ocak’ta yapılacak eylemi de bir bitiş olarak değil bir çabanın bir emeğin sonucu olarak düşünmeli, buna göre kitlesel olmasını sağlamalıyız. Bu kitleselliğin sıradan bir sonuç olmadığını göstermek yapılan bir çalışmanın sadece sonucu değil aynı zamanda emek verildiğinde bunun ne kadar karşılık verdiğini bize gösterecektir. Böylece kampanyada kolektif çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. Şimdi kolektif olan çalışmalarımızı daha örgütlü olmasını sağlayacak daha fazla yoğunlaşmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

5 Ocak yeni yılında başlangıcı bu anlamda da önemlidir. Daha fazla çaba, daha fazla çaba…

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu