Emek

Deri-İş ile Togo direnişi üzerine…

Ankara: Ankara’da Togo Fabrikası önünde direnişe geçen Deri-İş Sendikası üyesi işçilerin direnişlerine dair Deri-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Eren Korkmaz ile konuştuk.

– Togo işçilerinin direnişleri Ankara’da giderek daha fazla gündemleşmeye başlıyor. ODTÜ’den, Hacettepe’den öğrenci ziyaretleri oldu. Çeşitli sendikalardan ziyaretler oluyor. Ancak henüz yeterli bir gündemi işgal etme durumundan söz etmek zor. Bu sebeple önce direnişin ayrıntılarını kısaca öğrenebilir miyiz?

– Genel anlamda Türkiye işçi hareketinde bir yükselme var. İşçilerin sendikaya ilgileri giderek artıyor. Ancak örgütlü bir güç olmadığı için sıkıntılar çıkıyor ortaya. Bu ilgiler birbirinden kopuk şekilde gelişiyor.

Bunun sebebini çalışma koşullarında aramak gerekiyor. Uzun çalışma koşulları, düşük ücretler, insanca olmayan koşullar vs. gibi sebeplerle ortaya çıkan öfke var. Deri-İş’in bu anlamda artan direnişleri var. Ankara, iş kolu açısından Deri-İş’in zayıf olduğu bir şehir. Çalışmamız da yok. Ancak yukarıda saydığımıza benzeyen sebeplerden kaynaklı Togo işçilerinin örgütlenme talebi oldu. İki toplantı yapıldı. İşçi arkadaşlar üyeliği kabul ettiler. Çoğunluğu aldık. Yetki başvurusu yaptık. Normalde yetki verilmesi gerekiyordu. Ama yeni yasayı beklettikleri için yetki vermediler.

İşveren duymadan işçiler 1 ay çalıştılar. Bunun avantajı oldu. İşin uzanması, bu anlamda işçi arkadaşların netleşmesini sağladı. İşçi arkadaşlar sendika fikrini düşünmüş oldular.

Kafalarındaki soru işaretlerini silmiş oldular. Bu nedenlerle direnişi hızlı ve rahat örgütlüyoruz.

İşçi arkadaşların çoğu burada. Gündelik yaşamın örgütlenmesine dair sorunlar yaşıyoruz. Birçok arkadaş ilk kez böyle bir şey yaşıyorlar. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Burada kolektif bir yaşamı örgütlemek, örgütlülüğümüzü ve birliğimizi artırmak asıl hedefimiz. Bu sebeple kapı önünde durma, temizlik yapma gibi görevler için nöbet listeleri oluşturduk.

İnsanlar burada yalnız olmadıklarını görüyor. Burada işçiler yıllarca çalışmışlar. Birçok hak gaspına uğramışlar. Sonuçta burayı bir okul haline getirip sendikayı tanımak durumu var. Biz burayı alacağız bir şekilde. İçerde bir örgütlenme yaratacağız. İçeri girersek içeriyi örgütleyeceğiz. Giremezsek, işe girdiğimiz başka fabrikaları örgütleyeceğiz. Bu bilinci taşıyacak işçi arkadaşlar.

Bugüne kadar işçi arkadaşlar kendilerini bir güç olarak görmemiş, işverenin güçlü olduğunu düşünmüşler. Ama bugün tam tersini görüyoruz. İşçiler birlik olunca güçlü olduklarını öğreniyorlar. Üretimden gelen güçlerini fark ediyorlar.

Eskişehir yolunun kenarında olmamız da bizim için avantaj. Ücra bir yer değil. ODTÜ’nün karşısındayız. Sesimizi duyurmak açısından yerimiz avantajlı. İşçiler kendi pankartlarıyla 1 Mayıs’a katıldılar. Orada da sesimizi duyurma imkanı bulduk. Normalden hızlı bir duyuru oldu. Ama bunu daha örgütlü olarak yapmak gerekmektedir.

İlk günlerden beri sendikalardan, partilerden destekler geliyor. Bu önemli. Onun dışında çoğunluğu almış olmamız önemli. Yasal engelleri aştık. İşçilerin birlik halinde olması önemli. İşçi arkadaşlar daha örgütlü bir şekilde çalışacaklar artık.

– Peki, şu an durum nedir?

Emekliler ve sigortasızlar içerde üretimi devam ettiriyorlardı. Şikayet ettiğimiz için o da durdu. Bir ihtimal kaçak işçi getirebilirler. Bakalım bekliyoruz. Üretimi fasona vereceğini söylüyorlar ama bizle anlaşmaları şart. Çünkü yetki bizde. İşçiler birçok yerde direniyor ama kazanmak zor oluyor. Bizi bunu burada başaracağız.

– Patronun yaklaşımı nasıl?

İşveren ne yapacağına şu an karar vermiş değil. Geçmişte de bir sendika girişimi olmuş bu iş yerinde ama çoğunluk alınmadan kurtulmuşlar bundan. Zam ve ikramiye ile kandırılmış işçiler ama sonra zam ve ikramiyeler geri alınmış. İşveren sendikayı istemediğini söylüyor. Biz diyoruz ki “gel anlaşalım kaçısın yok. Bu durumu şekilde kabul etmek zorundasın.” Ama işveren kaba bir tavır içinde. Genel klasik patron tavrı geliştiriliyor. Bu kesin.

– Son olarak söylemek istedikleriniz…

Ankara’da bir Tekel direnişi oldu. Az sayıda çeşitli işçi direnişleri oldu. Kamuoyunda bir bilinirlik ve sempati var. Burada çok ciddi bir aydın kesimi var. Öğrenciler var. Siyasetler var. Güçlü bir muhalefet burada yapılabilir.

Togo’nun önü, mağazalarını önleri miting alanına dönecek. Biz bu süreçte Trakya’dan, Gerede’den, Ankara’ya uzun olarak bakıyoruz. Birlik olamadan bu işi çözmek mümkün değil. İşçi arkadaşların ve sendikanın desteğe ihtiyacı var. Önemli olan işçi arkadaşların kendi mücadelelerini bütünün parçası haline getirmiş olmalarıdır. Direnişimizi başarıyla sonuçlandırmak için önemli bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var.

Togo Ankara’da tanınan bir mağaza. Bunu kullanmamız gerekiyor.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu