Güncel

Doğru çalışma tarzıyla birlikte başarıya ulaşılabilir

Çalışmalarımızda başarıya ulaşmanın yolunun çalışma tarzımızda izlediğimiz yol ve yöntemle doğrudan ilişkisi vardır. Bu konuda düştüğümüz zaaflı düşünüş ve yaklaşımlar eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolektif çalışmada ortaya çıkan sıkıntılar, tek bir insan gibi davranamama vb.

Peki tüm bunları aşmayı; uygun adım yürümeyi, tek bir insan gibi davranmayı, kolektif ve örgütlü çalışmayı nasıl başaracağız? Bu konuda eksiklerimiz nelerdir ve neler yapılmalıdır? Önümüzdeki engeller nelerdir?

İlk olarak doğru bir çalışma tarzının önemi ve bununla bağlantılı olarak, doğru bir çalışma tarzı izlenmesinin önündeki engellerden birkaçına değinerek bunları nasıl aşacağımız üzerinde duralım istiyoruz. Önce “çalışma tarzı nedir?” sorusunun cevabını irdelemekte fayda var. Çalışma tarzını, önümüze koyduğumuz ya da konulan bir işi, görevi yerine getirmek için yapacağınız ön hazırlıktan -olayı ya da olguyu tanıma safhası da dahil- sonuçlandırılmasına kadarki süreci ele alışımız olarak ifade edebiliriz.

Bu süreçte doğru bir incelemeyle birlikte geliştirilen çalışma tarzı yoksa o görevin başarıya ulaşması tamamen tesadüflere bırakılmış demektir ki; bu tarz bizim tarzımız olmamalıdır. Yani terk edilmelidir. Ama nasıl?

Öznelci tutum, bu konuda bildik zaaflarımızdan biridir. Mao, özneciliği örgüt ruhunun saflaşıp sağlamlaşması ve zafere ulaşabilmesi için alt edilmesi gereken zorlu bir düşman olarak ifadelendirilmiştir. Öznelci tutuma sahip olanlar gerçeği olgularda aramaz. Sorunu, olayı ya da olguyu sistemli ve ayrıntılı bir şekilde incelemez. Görünen yeterli gelir ve değerlendirmeler bunun üzerinden yapılır. Olayların tek ya da birkaç yanı öne çıkarılıp parça bütün ilişkisini doğru kurulamaz.

Pratikte yaşam bulma, sınanma imkânı bulamayıp “yararsız” teoriler olarak kalır. Bilgi teorisi bize, pratik-teori ve tekrar pratik yani insanın üretim faaliyeti içinde elde ettiği bilgiyi sentezleyip yeniden yaşama ya da pratiğe sunarak sürekli geliştirmemizi söylemektedir. Bunun olmadığı durumda bilgimiz eksik ve tek yanlıdır. Sadece kendi pratiklerinden çıkan sonuçla yetinip hareket edenlerin yolu dar pratikçiliğe, sadece teorik çalışma yapanların yolu ise dogmatizme çıkar ki her ikisi de başarısızlığa götüren yanlış çalışma tarzlarıdır.

Doğru bir çalışma tarzını MLM bir tutuma sahip olmadan kazanamayız. MLM tutuma ya da düşünce tarzına sahip olmak bilimsel olmayı gerektirir. Faaliyet yürüttüğümüz alanı, genişletirsek bölge ya da ülkeyi bile ele alsak dününü ve bugünkü koşullarını incelemek, tahlile tabi tutup senteze vardırmak somut durumu bilmek için gereklidir. Somut durumdan hareket edip bu doğrultuda faaliyet yürütüp çözüm üretme yoluna gitmek doğru bir çalışma tarzı izlenmesi için yapılması gerekendir. Mao “somut durumu bilmeden siyasette ustalaşamayız. Siyasetle ustalaşmadan dünyayı değiştiremeyiz. Değişim aynı zamanda hareket demektir” demektedir.

Öyleyse doğru çalışma tarzını güne hakim kılmak için asla durmamalıyız. Sistemin hücrelerimize dek işlediği hastalıkları atmak zorundayız. Okumayı, araştırma ve inceleme yapmayı hatta düşünme ve sorgulamayı yeniden öğrenmeliyiz. Baştan ayağa yenilenmek için eski ve köhne olanın yerine yeniyi bilimsel olanı koymak için oldukça sancılı ve zorlu süreçten kararlı bir yürüyüşle başarıyla çıkabilir, doğru çalışma tarzını yaşama hakim kılabiliriz. Başta da söylediğimiz gibi bu en başta doğru bir devrim staretijisini başarıya ulaştırmak için gereklidir.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu