Emek

DİSK Taşeronlaşmaya Karşı Yürüdü

Bursa: Soma katliamı sonrası yeniden gündeme gelen taşeronlaştırmaya karşı DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği Bursa’da yürüyüş gerçekleştirdi. DİSK’in çağrısıyla akşam saatlerinde Kent Meydanı’nda buluşan işçiler, “Kaza değil, kader değil, katliam! Taşeron ölüm demektir! Yasaklansın!” pankartı arkasında yürüyüşe başladı.

Yürüyüş boyunca “Taşerona köle olmayacağız!”, “Madende ölüm kader değildir!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!” sloganları atıldı.

Fomara Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi Ayhan Ekinci tarafından okunan basın açıklamasında Soma Katliamındaki işçi ölümlerinin sebebinin gizli veya açık, yasal veya yasadışı biçimde büyütülen taşeron düzeni olduğu belirtildi. “Taşeron düzeni başta olmak üzere, tüm güvencesiz çalıştırma biçimleri işçilerin sadece bugününü değil, geleceğini de elinden almaktadır” diyen Ekinci DİSK’in dört ana başlık altında taleplerini sıraladı.

-Milyonlarca işçi için kölelik ve ölüm anlamına gelen taşeron çalıştırma kayıtsız şartsız, derhal yasaklanmalıdır.

-Özelleştirilen, taşeron şirketlere devredilen tüm madenler yeniden kamu eliyle işletilmelidir.

-İş sağlığı ve güvenliği adı altında bu alanı taşerona devreden, piyasaya açan yasa çöpe atılmalıdır. İş yerlerinde tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir.

-Çalışma ve Enerji Bakanları derhal istifa etmelidir.

Eyleme DİSK bağlı Devrimci Sağlık- İş ve Emekli –Sen üyeleri kitlesel, Birleşik Metal-İş işyeri temsilcileri düzeyinde katıldı, Ayrıca birçok devrimci, ilerici kurum ve temsilcilerde katılarak destek verdi.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu