MakalelerPusula

Düzelmeye önce kendimizden başlamalıyız!

Devrimci bir faaliyetin başarı ve başarısızlığını belirleyen o faaliyete yön veren, yol gösteren, ona nitelik kazandıran ideolojik-politik çizginin sınıfsal karakteri ve bu çizgiyi pratiğe uygulayan, sorumluluk sahibi kadro ve militanların sınıfsal niteliğidir. Bir faaliyet alanında başarılı ve nitelikli bir devrimci çalışma, örgütsel gelişim varsa orada mutlaka devrimin-partinin ideolojik-politik hattını pratiğe ustaca uygulayan proleter ideolojiye, savaş gerçekliğine hakimiyet, kitlelerle canlı politik bağlar vardır. Halka ve partiye bağlılık, devrime yüksek düzeyde inanç, devrimci alçakgönüllülük, samimiyet ve dürüstlük vardır.

Eğer bir faaliyette hata-zaaf, yetersizlik ve gerilik kısaca başarısızlık varsa bunun nedenlerini önderlik ve sorumlu düzeyde görev yapan kadro ve militanlarda ve onların sahip olduğu küçük burjuva ideolojisinde aramak gerekir. Sorunların nedenini başka yerde aramak, soruları yanıtsız bırakmak demektir. Bu tespite katılmayıp, bu devrimci görüşü kabul etmeyen “kadro-militan” çıkabilir. Ve çıkacaktır. Ancak bu karşı çıkış “bir faaliyette tayin edici önderlik çizgisidir ve onu uygulayan kadro ve militanlardır” gerçekliğini doğrulamaktan öteye gitmeyecektir. Bundandır ki öncelikle kadro ve militanlar kendilerine çekidüzen vermelidir. Özeleştiriye, düzelme ve değişmeye öncelikle kendilerinden başlamalıdır. Kendi hata ve zaaflarına karşı herkesten ve her şeyden önce yüklenmeli ve onlara karşı tavizsiz mücadele etmelidir. Sınıf mücadelesinin almış olduğu boyut devrimci örgütlerin gelmiş olduğu düzey, ideolojik geriliklerden kaynaklı olarak kadro ve militanlar başarısızlığın nedenlerini öncelikle kendilerinde aramaları gerektiğini kolay kabul etmeyecek, bu hataları kolay görmeyecek, alçakgönüllü bir şekilde düzelmeye öncelikle kendilerinden başlamayacaktır. Bu zorluk ve engellerle dolu gerçeklik öngörülerek eleştiri-özeleştiri, değişme-değiştirme, dönüşme-dönüştürme, düzelme-düzeltme mücadelesine girişilmelidir.

Elbette ki devrimci değişimi öncelikle kendinden başlatma anlayışına karşı direnç gösterenler, bu doğrultuda yeterli adım atmayanlar çıkacaktır. Bu durum karşısında geri adım atılmamalı, ideolojik mücadele, eleştirme, değiştirme-değişim ve dönüştürme-dönüşüm mücadelesinden vazgeçilmemelidir. Unutmamak gerekir ki alçakgönüllü, samimi devrimci bir tutum proleter devrimcilere özgü bir tutumdur. Küçük burjuva nitelikli bir sorumlu ve yetkili kendi sınıfsal karakterine, duruşuna uygun olarak hataları karşısındaki tutumunda; başarısızlığın ve geriliğin nedenlerini kendi dışındaki koşullarda ve kişilerde arar. Küçük burjuva anlayışa sahip olanlar kendilerinin yeterli ve yetkin olduğunu düşünür. Küçük burjuvalar gerçeklikle karşılaşmak-yüzleşmek, anlayıp-kavramak yerine yanılsama ve yanılgılar içinde düşünmeyi ve yaşamayı tercih eder. Çünkü gerçekler acıdır ve acıtır. Bir devrimci faaliyet geri olacak ancak önderlik ve sorumluluk düzeyinde görev yapan kadrolar “ileri” olacak(!) Bu bir çelişki değil midir? Hata ve zaafların esas kaynağının kendisinde olduğunu görmeyen, gösterilmek istendiğinde kabul etmeyen bir kadro ve militan başarısızlığın devamında ısrar edendir.

Önderlik belirleyici ve tayin edicidir. Eğer bir hareketin önderleri, kadro ve militanları kısaca söz, yetki, karar ve sorumluluk sahibi olanlar, dürüst ve samimi değilse halktan-alttan gelen eleştiriye kapalıysa, her eleştiri karşısında anlamsız ve faydasız bir şekilde bir iç savunuya giriyor,  hata ve zaaflarını kabul etmiyorsa, orada devrimci değişim, gelişim ve ilerleme sağlanamaz. Başarı ve zafer elde edilemez.

Kitlelerin, gerilla savaşının, parti ve devrimci ordunun örgütlenmesi gelişmiş bir proleter ideolojinin yön vermesiyle ve bu ideolojiyle bütünleşmiş kadro ve militanlarla başarılır. Her alanda ve konuda kendini geliştirip, yeterli ve etkin bir düzeye getirme çabası içine girmeyen, kendi hata ve zaaflarıyla sürekli bir şekilde savaşmayan, eleştiri-özeleştiri silahını, devrimin hedef ve amaçları için kullanmayan bir kadro-militan sürecin-anın zorlu görevlerini başaramaz,  halkın ve partinin devrimci kadrosu olamaz.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu