Emek

Enerji-Sen artık DİSK üyesi

H. Merkezi: 2006 yılından beri Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’na üye olma çabası veren Enerji-Sen, artık resmen DİSK üyesi!

 

Enerji-Sen tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Sendikamız Enerji-Sen Resmen DİSK Üyesi!

Sendikamız Enerji-Sen DİSK Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı karar ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’e resmen üye olmuştur. Bu karar Türkiye işçi sınıfı ve tüm enerji işçilerine kutlu olsun.

Enerji-Sen enerji işçilerinin yüz akıdır!

Sendikamız gerek ülkemiz gerekse de bölgemiz açısından son derece kritik öneme sahip ve yaşanmakta olan özelleştirme politikaları çerçevesinde sermayenin yeni paylaşım alanlarından birisi olan enerji alanında, kurulduğu 2005 yılından bu yana mücadelesini sürdürmektedir.

Enerji işçilerinin tek ve gerçek mücadele örgütü olan sendikamız Enerji-Sen bugüne kadar her türlü baskıya, işten çıkartmalara ve saldırılara rağmen dimdik durmasını bilmiş enerji işçilerinin günden güne büyüyen umudu olmayı başarmıştır. Sendikamız Enerji Sen’in örgütlenmesi ve kazanımları, sadece enerji işçileri için değil, sağlıktan tersanelere, inşaattan maden işkoluna kadar işçi sınıfının bütünü açısından mücadelenin yepyeni bir direniş alanı olarak önemli bir güç katmıştır.

Sendikamız 2005 yılında kuruluşundan hemen sonra işveren ve sarı sendika işbirliği ile tüm yöneticileri keyfi bir şekilde işten atılmıştır. Enerji işçilerinin güvencesizleştirmeye, taşeronlaştırmaya, hak kayıplarına karşı sınıf perspektifiyle yürüttüğü güvenceli iş insanca yaşam mücadelesi karşısında ilk günden başlayan baskı ve saldırganlık bugün de BEDAŞ’da Toroslar EDAŞ’da ve pek çok işyerinde devam etmektedir.

Ancak bütün bu saldırılar Enerji-Sen’i mücadelesinden alıkoyamamış, her gün büyüyen inat ve kararlıkla enerji işkolunda güvencesizlik boyunduruğuna ve sarı sendika tekeline karşı işçilerden aldığı güçle mücadelesini büyütmüştür.

DİSK’le güçleneceğiz, DİSK’e güç vereceğiz!

2006 yılında yaptığımız 1. Olağan Genel Kurul ile DİSK’e katılma kararı alan sendikamız o günden bugüne kadar aldığı genel kurul kararının takipçisi oldu. Daha sonra 2010 yılında yaptığımız 2. Olağan Genel Kurulumuz’da DİSK’e katılma kararı alarak, üyelik başvurumuzu yeniledik.

DİSK Yönetim Kurulu’nun almış olduğu sendikamız Enerji Sen’in DİSK üyeliğinin kabulü kararının sadece enerji işçileri için değil DİSK örgütlülüğü için de tarihsel bir anlam taşıdığını düşünüyoruz.

Enerji-Sen Sendikası; gerek özelleştirmeler ve sermaye politikaları, gerekse de taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme süreçleri açısından kritik önem taşıyan enerji işkolunda İstanbul’dan Adana’ya, Afşin-Elbistan’dan Ağrı’ya kadar enerji üretim ve dağıtım işyerlerinde devam eden sendikal örgütlenme ve mücadelesini büyütecek, bugüne kadar sahiplendiği ve savunduğu DİSK’in mücadele ilkelerini bundan sonra da DİSK örgütlülüğü içinde ve DİSK’le beraber savunmaya devam edecektir.

Yaşasın enerji işçilerinin mücadele örgütü Enerji-Sen!

Yaşasın DİSK!

ENERJİ-SEN GENEL MERKEZİ

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu