Güncel

HDP-HDK İstanbul Emek Konferansı Gerçekleşti!

Yeni yılın ilk hafta sonunda Taksim Cezayir toplantı salonunda gerçekleşen HDK-HDP İstanbul Emek Konferansında HDK bileşenleri temsilcileri, partizan, çeşitli sendikal kuruluşların temsilcileri ve çeşitli alanlar da faaliyet gösteren işçilerin katılımıyla konferans gerçekleşti. Konferans konularını çeşitli başlıklar üzerinden tartışmaya açıldı.

Katılımcıların her biri öncelik olarak konuşmalarında Kürdistan’da ki direnişi selamlayarak başladı. Faaliyet alanlarından çalışmalarından ve örgütlülüğün daha kavramlı bir şekilde yaygınlaşması toplumda bilincin uyanması için ortak somut fikirleri ortaya çıkarılması bileşenler ve sendika temsilcileri fikrilerini beyan etti.

Temsilcilerin, işçi sınıfının siyasal ve politik bir bilince sahip olması örgütlülüğü daha kolay hale getireceğini, göçmen işçilerin Türkiye’ de emek saflarında patronlar tarafından ucuz iş gücü olarak sömürü altında olduklarını, iş yerlerinde ki iş güvenliğinin olmayışı ve işçi cinayetlerinin Zaman’la artması, işçi Kadınlara karşı iş yerlerinde ( gerek kamu da gerekser özel sektörde ) yaşatılan taciz ve iş güvencesi olmayışı, taşeronlaşma adı altında işçiyi köle gibi emek gücünü hiçe sayıldığı, sağlıksız çalışma ortamlarının var olduklarını dile getirdi.

HDK Emek Meclis’i ”  Tüm sendikal örgütlenmeleri bir araya alarak örgütlenme araçlarını kooperatif bir tarzda gerçekleşmesi gerektiğini, öz yönetim biçiminin örgütlenmesinin yıllarca süre gelen işçi cephelerinde gözler önüne serilmiştir.” dendi.

Alınan kararlar doğrultusunda HDP-HDK İstanbul Emek Konferans’ı  örgütlülüğün daha bilinçli ve güçlü bir şekilde faaliyet alanlarında olunmasına vurgu yaparak sonlanmıştır.

Bir Ö-G Okuru

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu