Makaleler

Kampanyamızın ardından…

4. DDSB Eğitim Kampı’nda yaptığımız tartışmalar doğrultusunda planladığımız asgari ücret kampanyası 5 Ocak tarihinde sonuçlandı. Yaklaşık bir ay süren kampanya, işçi sınıfı ile bütünleşme bakımından önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bu sonuçlar bundan sonra süren faaliyete de katkı sunacaktır.

Bu süreç aynı zamanda DDSB’nin uzun süredir işçi sınıfı içinde yürüttüğü ancak son dönemlerdeki dar pratik sürecini de aşma yönlü bir role sahiptir.  İşçi sınıfı içinde nicel ve nitel değişikliklerin yaşandığı, sendikal alanlardaki tıkanıklıkların giderek boyutlandığı bu süreçte böylesi bir kampanya çalışmamız önemli bir yerde durmaktadır. Kampanya çalışmamız  bir değişimin ihtiyacı olarak açığa çıkmış ve bunun pratik ayağı da asgari ücret kampanyası üzerinden örgütlenmiştir.

Kampanyanın ilk günlerinde istenilen düzeyde faaliyetin olmaması kaygılı yaklaşımları da beraberinde getirdi. Nihayetinde çalışmalara yoğunlaştıktan sonra gerçekler açığa çıkmaya başladı.  Faaliyete başlamadan önce tespit edilen sınıfa olan uzaklığımız meselesinin boyutu çalışmalarımızda kendini gösterdi. Eksikliğin tespiti ve çözüme giden yolun bu tespit ekseninde örgütlenmesi bizim için kampanyanın başlıca hedeflerindendir. Bu bağlamda sınıfın, emekçilerin gündemine var olan uzaklığımızın giderilmesi açısından böylesi çalışmalara olan ihtiyacımız kampanyanın bize kattıklarıyla daha görünür olmuştur.

Öyle de oldu. Sınıfı örgütlerken nereden, nasıl başlanması gerektiğini  bilmek oldukça önemlidir. DDSB bu kampanyayla  bunu da hedeflemeye çalıştı. Yürütülen kampanyanın şiarının ve hedefinin doğru seçilmesi de bu anlamda önemli sonuçların alınmasını sağladı.

Bu zamana kadar halihazırdaki sınıf içindeki çalışmalarımızın varolduğu bir gerçektir. Ancak bu çalışmalarda geri kaldığımız noktaların giderilmesi yönlü attığımız adımların varlığı da bir gerçektir. Sınıfın çelişkilerinin tespiti ve tespitlere dair politika üretme noktasında kampanyamız bizlere birçok şey kattı. Her şeyden önce işçi sınıfı içinde örgütlenen çalışmalarımız bize sınıfın sorunlarına daha fazla vakıf olma gibi bir deneyim kazandırdı.

Ayrıca kampanyanın milyonlarca işçinin yaşamını ilgilendiren bir konuya sahip olması da önemlidir. Çalışmalarımız faaliyet yürütülen hemen her alanda sahiplenildi ve desteklendi. Üstelik aralık ayında açığa çıkan yolsuzluk ve rüşvetle de birleşince hem politik hem de pratik anlamda daha da güçlendi. Sistemin teşhirine dönen çalışma işçi ve emekçilerde ciddi yankı buldu.

Çalışmalarımız  sınıfa yakınlaşmamızın yanı sıra DDSB’nin görünür kılınmasını da sağladı. Faaliyetin merkezi koordine edilmesi  bütünden doğru sağlanması ve başarılı bir finalle sonuçlanması önemlidir. Belki de en önemli sonuç kendi gerçekliğimiz ile yüzleşmek oldu.

Birincisi;Sendikalarda yürütülen faaliyetin ne kadar eksik kaldığını gördük. Son zamanlarda sendikaların sınıfa yönelik saldırılarda;  başta işten atılmalar, yeni iş alanlarının örgütlenmemesi, yolsuzluklar karşısında sağırları oynaması ve asgari ücret gibi bir gündemde etkisiz olmaları, sınıfın önemli mevzisi olan sendikaların kimlerin elinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

 Çalışma boyunca sınıf içinde yürütülen çalışmada ve sendikal alanda istenilen düzeyde olmadığımızı gördük. Sendikalar içindeki çalışmalarımızın etkisini de tartmış olduk. Bu nedenle son dönemlerde başta sınıf içinde olmak üzere sendikal anlayışlarda kopuş yaşanmalı tespiti önemli bir yerde durmaktadır.

İkincisi; Sınıf içinde çalışan ama kendini sınıfın bir parçası olarak görmeyen, bu nedenle sınıf çalışmasını önemsemeyen anlayışımızın da daha görünür olmasını sağladı. Çalışmalarımız nerede faaliyet yürütülmesi gerektiğini, sınıfın çelişkilerinin nerelerde odluğunu gösterdi.

Kampanya çalışmamızda hedeflenen sadece eksiklerin giderilmesi değildi. Daha çok işçi sınıfı içindeki çalışmalarımızın ne düzeyde olduğunu ve pratiğin teorik düzlemde bize nasıl bir deneyim kattığını da gösterdi.

Kampanya çalışmamız faaliyetçi arkadaşlarımızın işçi sınıfına bakış açısında değişiklikler yaratmıştır. Bakış açımızın değişimi doğallığında şeyin özüne yaklaşımımızı ve onun çelişik durumunu çözümleyerek verili durumun açığa çıkmasını sağlamıştır. Bu verili durum bizim örgütlenmemiz ve örgütlememizdir. Bu açıdan kampanya çalışmamız verimli ve başarılıdır. 

Kampanya çalışmalarımız boyunca yeni ilişkiler yakalama ve bunları örgütleme anlamında önemli adımlar attık.

Faaliyetin yürütülmesinde merkezi olarak hedeflenen pratik işlerde bir dizi eksiklikler yaşansa da, araçlar istenilen düzeyde kullanılamasa da, kampanya örgütlü yapımızın işçi sınıfı ve emekçilerin başlıca gündemlerinden biri etrafında harekete geçmesi, kitle çalışmasına yoğunlaşması ve yeni ilişkilerin açığa çıkarılmaıs bakımından başarılı geçmiştir.

Sonuç olarak;  asgari ücret kampanyası sınıf içinde yürütülen bir çalışmanın kısa süreli yoğunlaşılmış biçimi olarak görülebilir.

 (Bir DDSB’li)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu