Manşet

Karkerên Çandiniyê ya Demsali Ya Mezopotamya ya Amedê kuruldu!

Amed: Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu’nun 6-7 Nisan tarihleri arasından Urfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı’nda alınan dernekleşme kararı yaşamsallaştı.

DTK’nin Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayında aldığı dernekleşme kararı Amed’te yaşam buldu. Amed Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği’nin (Karkerên Çandiniyê ya Demsali Ya Mezopotamya ya Amedê) açılışı ilan edildi. Derneğin kuruluş ilanı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube binasında yapılan bir basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Basın toplantısına dernek eş başkanları Ömer Baran, Saniha Sürer ve dernek yöneticileri Nezhişah Kaya ile Ensari Atlı katıldı. Basın toplantısında ilk olarak söz alan dernek eş başkanı Ömer Baran, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen emekçilere polisin müdahalesini sert bir dille kınadı. Ömer’in ardından konuşan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ensari Atlı, DTK tarafında 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayla birlikte sorunlarını tartışma imkanı bulduklarını, bu kapsamda dernek çatısı altında örgütlenme kararı aldıklarını aktardı. Atlı, bu çerçevede 30 Nisan tarihinde Amed’de Mezopotamya Tarım İşçileri Derneği’nin kuruluş başvurusunun yapıldığını kaydetti. Tüm tarım emekçilerini insanca, onurlu bir yaşam için kurulan dernek çatısı altında örgütlenmeye ve mücadele etmeye davet eden Atlı, mevsimlik tarım işçilerine, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ve emek örgütlerine çağrıda bulunarak, mevsimlik tarım işçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Köye dönüşler desteklenmeli!

1- Emekçileri “mevsimlik” ve “gezici” işçiliğe zorlayan koşullar ortadan kaldırılmalıdır.
a- Boşaltılan köyler yerleşime ve üretime uygun hale getirilmelidir. Devlet köy yaşamına uygun konutlar yapmalıdır.
b- Köye dönüş desteklenmeli, köylerde üretim yapılması için uygun koşullar oluşturulmalıdır.
c- Topraksız köylülere etkili bir Toprak Reformu ile toprak sağlanmalıdır. Devletin elindeki tarım arazileri, devlete ait kullanılmayan topraklar ve mayınlı araziler temizlenerek topraksız köylülere dağıtılmalı; büyük toprak mülkiyetine kısıtlama getirilmeli, büyük toprak sahiplerine arazilerinin belirli bir büyüklüğü üzerindeki kısmı topraksız köylülere dağıtılmalıdır.
d- Ekolojiye ve gıda güvenliğine öncelik veren köklü bir Tarım Reformu yapılmalıdır.
e- Yerleştikleri kentlerden ayrılamayacak durumda olanlar için güvenceli iş alanları oluşturulmalıdır.

Temel haklardan yararlanmak için yasal bir düzenleme!

2- Mevsimlik tarım işçilerinin temel haklardan yararlanmalarını sağlayacak kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalıdır.
a- Mevsimlik tarım işçilerine hizmet akdi, ücret, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi temel haklar bakımından diğer işçilerle eşit haklar sağlanmalıdır.
b- Mevsimlik tarım işçileri sosyal güvenlik kapsamı içine alınmalı, sigorta primleri işverenler ve devlet tarafından ödenmelidir.
c- Mevsimlik tarım işçileri Sendikalar, Grev ve Toplu Sözleşme yasası içine alınmalı; kendilerini ilgilendiren tüm kurumlarda sendikaları aracılığıyla temsil edilmeli; Aracılık sistemi ortadan kaldırılmalıdır.
d- Mevsimlik Tarım İşçilerini İzleme Kurulları üzerindeki devlet ve toprak sahibi vesayeti kaldırılmalıdır.

Mevsimlik tarım işçilerinin “potansiyel suçlu” uygulamalarına son!

3- Mevsimlik tarım işçilerine yönelik dışlama, aşağılama ve şiddet politikaları durdurulmalı, çalıştıkları yerlerde temel yurttaşlık haklarından yararlanabilmeleri için gereken idari ve toplumsal tedbirler alınmalıdır.
a- Mevsimlik tarım işçilerini “potansiyel suçlu” olarak gören tüm idari uygulamalara son verilmelidir. İşçilerin ve ailelerinin “fişlenmesi”, yerleşim alanlarının sıkı gözetim altında tutulması uygulamaları kaldırılmalıdır.
b- Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları yerlerde başta sağlık ve eğitim kurumları olmak üzere kamu kurumlarında Kürtçe hizmet sunulmalı, yerli halk ulusal-kültürel kimlikleri hakkında bilgilendirilmeli, Kürt işçilere yönelik kışkırtma ve saldırı politikalarına son verilmelidir.

4- Çocukların mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmeli, işçi çocuklarının eğitim koşulları sağlanmalı, sağlıklarının korunması ve bakımları için kamusal destek oluşturulmalıdır.

Eşit işe eşit ücret!

5- Kadın mevsimlik tarım işçilerinin üzerlerindeki çocuk bakımı ve ev işleri yükü kaldırılmalı, sağlık sorunlarının çözümü için özel bir sağlık politikası uygulanmalıdır
a- İşçilerin yerleşim alanlarında kreş, ortak mutfaklar ve çamaşırhaneler oluşturulmalıdır.
b- Gebe kadınlar takip edilmeli, tıbbi destek sağlanmalı ve ana-baba eğitimi programları düzenlenmelidir.
c- Kadın işçilere erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.
d- Kadın ve erkek işçiler toplumsal cinsiyet eğitiminden geçirilmelidir.

6- Mevsimlik tarım işçileri için insan onuruna uygun, güvenli ve ücretsiz bir ulaşım düzeni oluşturulmalıdır.

7- Mevsimlik tarım işçileri için çağdaş yaşama uygun, sağlıklı ve sosyalleşme imkânı sağlayan barınma alanları oluşturulmalıdır.

8- İşçilerin ücret ve çalışma koşulları, devlet, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı müzakerelerle saptanmalı, belirlenen ücret ve çalışma koşulları işçi örgütleri tarafından denetlenmelidir.

9- Mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklı yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu