Yeni Çıkan Kitaplar

Marksist Felsefenin Temelleri

Bu çalışmanın amacı, marksist felsefenin temel dayanağı olan şeye, diyalektik materyalizme ve dünya tarihi anlayışında bir kilometre taşı sayılan ve sosyalizme bilimsel bir temel sağlayan iki ayaktan bir olan (öteki artı değer teorisidir) Marks’ın materyalist tarih anlayışına (tarihsel metaryalizm) dair özsel içeriğini ve ilkelerini felsefi – teorik dayanaklarıyla açıklamaktır.

Bu çalışmanın temel tabanı üç temel kolun üzerine oturtuldu. Birinci kolon diyalektik; ikincisi, materyalizm, üçüncüsü ise materyalist tarih anlayışı. Geri kalanlarsa, bu üçlüyü güçlendiren, besleyen ve bunlarla doğrudan bağlantılı dolgu malzemesi olan felsefi kategorilerdir. Böylece de, Marksist felsefede en özsel olanda yoğunlaşarak gerisini bu öze yedirerek bu çalışmanın üstesinden gelmeye çalıştım.

Okur bu çalışmada, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan bolca kaynak bulacaktır. Bu hacimli kaynak zenginliği, hem çalışmaya temel oluşturan tüm eserlerin, okurun denetimine sunulması açısından ve hem de bu konuda daha derin araştırmalara girmek isteyenler için zahmetsizce bir başvuru kaynağı olması bakımından gerekli bir adımdı. Bu çalışmadaki alıntı ve pasajlar, zorunlu olmadıkça okuru sıkacak ölçüde uzun tutulmadı; çoğu kez kısa göndermelerle yetinilmeye çalışıldı.
(Önsöz’den)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu