Dünya

Nürnberg’te anma etkinliği

 

Nürnberg: 26 Ocak Pazar günü Nürnberg’de Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Etkinliği saygı duruşu ile başladı. Türkiye ve dünya devrim şehitlerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterimi ardından Araştırmacı Yazar Volkan Yaraşır, İbrahim Kaypakkaya hakkında yaptığı araştırmalarını ve değerlendirmelerini 100 civarında dinleyici ile paylaştı. Üç saat süren ve ilgiyle izlenen “Saklanmaya Çalışılan Meşale İbrahim Kaypakkaya”  sempozyumunda 1700’lerden başlayan ve günümüzde de kıyasıya süren sınıf mücadelelerine ve diyalektik tarihsel gelişmelerin arka planlarına yönelik aydınlatıcı bilgiler sunan, Marks, Lenin ve Mao‘dan örnekler veren Volkan Yaraşır özetle şunları vurguladı.

TKP/ML nin kurucusu Kaypakkaya TC‘ yi faşist diktatörlük olarak tanımlamış yani niteliğine ontolojik bir vuruş yaparak ve döneminin devrimci anlayışlarından köklü bir kopuş yaratmıştır.  Dönemin en ileri ve uzlaşmaz önderi Kaypakkaya`dir.

Kaypakkaya‘da uzlaşma yoktur. Sınıfın öfkesi ve tarihsel sürecin belleğiyle karşı duruş vardır. Uzlaşma asla yoktur. Dönemin diğer devrimci hareketleri THKO ve THKPC Kemalizmi doğru tahlil edemeyerek ve Kemalizm ilericilik atfederek düzenle köklü kopuş gerçekleştirememişlerdir.

Kaypakkaya’nın tahlilcilik yöntemi Leninist’tir. Düşünce sistematiği tam bir bütünlük içermektedir. İşçi sınıfının nihai hedefi olan Komünizm mücadelesini hedeflemiş ve bundan dolayı partisinin ismini de Komünist-Marksist-Leninist olarak adlandırmıştır. Dönemin diğer devrimci hareketleri isimlendirmede Halkçı isimlere yönelirken, o işçi sınıfının ve komünist manifestonun öğretilerine uygun düşünmüştür.

Kaypakkaya Kırları ve Halk Savaşı mücadelesini ana eksen alırken devrimin olanaklı hale gelebilmesinin yol ve yöntemlerine yönelmiştir. Tıpkı İşçi Partisi olarak şehirlerde kurulan ÇKP’nin ve Mao‘nun 1927 de uzun yürüyüşe ve kırlara yönelerek devrimi olanaklı hale getirmesi örneğinde olduğu gibi…

Kaypakkaya‘nın Şehir Çalışmalarında parti hücreleri ve İşçi komiteleri önermesi, şehirlerde, fabrikalarda ve işçi sınıfı içinde çalışmak ve işçilere komünist bilinç taşıyarak güç biriktirmek ve devrim için fırsat kollama önermesi tam bir komünist önermedir.

Partinin inşasını sınıf mücadelesinin pratiği içinde derinleştirmeyi önermesi Demokratik Halk devrimi ve durmaksızın sosyalizme ve komünizme yol almak gerektiği önermeleri tam Leninist anlayıştır.

Kürt ulusal sorununda ve azınlıklar meselesinde dönemin en ileri ML tespitlerini ileri sürmüş ve kararlılıkla savunmuştur.

Kaypakkaya’nın diyalektik yöntemi, devrimci yıkıcılığı, önsezileri ve düşünsel  önermeleri ve de pratik duruşu tam bir devrimci komünistte olması gereken özelliklerdir. Kaypakkaya ideolojik formasyonu uzlaşmazlık temelindedir ve devletin legimitasyonuna yönelmiştir. Kaypakkaya demek ihtilalcilik demektir. Ben Kaypakkaya’nın yeterince ardılları tarafından da anlaşılmadığını ve özümsenmediğini düşünüyorum…

Dinleyicilerden yöneltilen sorgulayıcı sorulara verilen cevaplarla sempozyum sonlandırıldı.  Sempozyumda bulunan dinleyicilerin büyük kısmı, Volkan Yaraşır’ın bilimsel Kaypakkaya çalışmasından ve verimli aktarımından çok şey öğrendiklerini ifade ettiler

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu