Gençlik

“Ortadoğu Devrimci Gençlik Meclisi” kuruldu

Kobanê'de düzenlenen 2. Ortadoğu Gençlik Konferansı, Ortadoğu Devrimci Gençlik Meclisi'nin kurulması ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

H. Merkezi: Kürdistan’ın dört parçasının yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Libya, Ermenistan, Mısır, Türkiye, Tunus, Yemen, Afganistan, Kuzey Afrika ve Sudan’ın farklı halkları ve inançlarından 300’ü aşkın katıldığı konferansta Ortadoğu Devrimci Gençlik Meclisi kuruldu ve meclis üyeleri seçildi.
Konferansın, 2015 yılında Diyarbakır’da düzenlenen birinci konferansın aldığı kararla 20-21-22 Şubat tarihlerinde Kobanê’de “Gençlik öncülüğünde çok renkli ve demokratik bir Ortadoğu’ya doğru” şiarıyla düzenlendiği dile gelen sonuç bildirgesinde şunlar belirtildi:
“Konferans çerçevesinde belirlenen program büyük bir titizlikle başarıyla yapıldı. Konferans mekanı olarak da Rojava’nın Kobanê kenti seçilmişti. Konferansın Kobanê’de düzenlenmesinin bir diğer anlamı da sahip olduğu direnişin maddi ve manevi olarak tüm Ortadoğu gençliği için perspektif niteliğinde olmasıdır.
“Konferansımız Demokratik Ulus önderi Abdullah Öcalan’ın fikir ve felsefesi doğrultusunda gerçekleşmesi de gelecek açısında verimli ve net bir bakış açısı için büyük imkanlar ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda bu konferansta yürütülen tartışmalar; statükocu, dinci, milliyetçi ve cinsiyetçi sisteme karşı demokratik, bilimsel ve alternatif bir yaşam modelinin sunması bakımında büyük önem taşımaktadır.
“Konferansımız erkek egemen zihniyetle örülen tüm mekanizmaların toplumun özgürlüğü önünde engel teşkil edeceği ve bu eksendeki dönemsel politikaların toplumu cezalandırmaktan öteye geçmeyeceği tespitinde bulunmuştur. Bu sorunların çözümü için de demokratik bir toplum için Ortadoğu’nun demokratik değerlerinin yeniden canlandırılması ve bunun üzerine bir siyasetin inşasının gerekliliğine vurguda bulunulmuştur.
“Tarih ve topluma beşiklik eden Ortadoğu coğrafyası egemen, statükocu ve toplum karşıtı güçlerin yarattığı kriz, çatışma ve yabancılaştırmayla bu topraklarda kaosu süreklileştirmiştir. Bu saldırganlık sonucu dinci, mezhepçi, cinsiyetçi ve toplum karşıtı politikalarla Ortadoğu’nun tüm farklılıkları ayrımcılık ve çatışma nedenlerine dönüştürülmüştür. Böylece Ortadoğu’nun halkları birbirine karşı savaştırılmıştır. Ortadoğu halkları da dinci ve mezhepçi politikaların bir parçası ve tarafı haline getirilerek statükocu güçler arasında taraf belirlemek ve savaşmak durumunda bırakılmıştır.
“20. yüzyılın başında ivme kazanan bu politikalar 21. yüzyılda da Kapitalist Modernite ile birlikte zirveye ulaşmıştır. Bugün ise Ortadoğu’nun kalbi olan Kürdistan’da emperyal güçler ve işbirlikçileri tarafından üçüncü dünya savaşı olarak isimlendirdiğimiz bir savaş yürütülmektedir. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye’deki ortaya çıkan ve halkların umudu olan sistem ile kapitalist sistem arasında büyük bir savaş verilmektedir. Kapitalist sistemin bir aracı olarak ortaya çıkarılan DAİŞ çeteleri eliyle bu sistem yok edilmek istendi. Hegemonik güçlerin projeleri ve stratejilerinin aracı olan bu yapılanma ile bölge halkları ve inançları çaresiz bırakılmak istendi.
“Ortadoğu’nun direniş mirası, 2010 yılında Muhammed Boazizi isimli genç şahsında bir kez da özgürlük meşalesini yaktı ve Ortadoğu halklarının baharını filizlendirdi. Muhammed Boazizi, eylemiyle Kapitalist sistemi reddetmiş ve kendi kökleri üzerinde ve demokratik bir yaşamın talimatını vermiştir. Bu talimatın bir gereği olarak, konferansımız, yok edilmeye çalışılan toplumsal değerlerimizin yeşertilmesi ve demokratik bir sistemi konferans kararı olarak görmüştür. Konferansımız YPG/YPJ tarafından özgürleştirilen bir alanda düzenlendiğinden dolayı, YPG/YPJ savaşçılarının fedakarlıklarının ve direnişlerini minnetle anmıştır.
“Her ne kadar Ortadoğu’da demokratik, sosyalist ve devrimci birçok gençlik örgütlenmesi olsa da yeni bir örgütlü ve devrimci yapı ihtiyacı da görülmüştür. Bu nedenle konferansa katılan tüm bileşenler oy birliğiyle yeni bir cephenin kurulması kararına gitmişlerdir. Bu yapının da meclisleşme şeklinde olması kararına varılmıştır.
“Konferansta işgalci Türk devletinin hepimizin düşmanı olduğu kararı alınmıştır. Türk devletinin Ortadoğu’daki tüm yıkıcı faaliyetlerine karşı gençlerin her yerde ortak mücadele etmesi kararı alınmıştır.
“Diğer yandan uzun vadede ise Dünya Gençlik Konferansı’nın düzenlenmesi için çalışmalara başlanması kararı alınmıştır. Engellemelerden konferansa katılmayan yapı ve kişilerle de diyalog ve ilişkinin geliştirilmesi ve burada alınan kararlara ortak edilmesi çalışılması gerektiği belirtilmiştir.
“Kobanê’nin konferansa ev sahipliği yapması ve misafirperverliklerinden dolayı, konferansın tüm delegeleri olarak Kobanê’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu