Güncel

Partizan yerel seçimleri tartıştı

İstanbul: 2014 yerel seçimlerine ilişkin Partizan’ın seçim tavrı 18 Ocak günü Sarıgazi’de Munzur Kültür Derneği’nde gerçekleştirilen bir toplantıyla tartışıldı. Toplantıda ilk olarak Partizan’ın seçim tavrına ilişkin kısa bir özetleme yapıldı. Yapılan aktarımlarda Gezi İsyanı’nın öğrettikleri ve bu doğrultuda bir seçim sürecine girdiğimizin aktarımı yapıldı.

Toplantıda genel olarak seçim tavrına ilişkin oluşan kafa karışıklıkları veya soru işaretleri yapılan tartışmalarla giderilmeye çalışıldı. Yerel yönetimlere ilişkin bakış açımızın yanı sıra Dersim-Nazimiye özgünlüğünde yaşanan adaylık tartışmalarına ilişkin de aktarımlar yapıldı.

Burjuva devletlerde yerel yönetimlerin yerelleri merkeze bağlayarak neo-liberal ekonomi paketlerini daha rahat uygulamayla çalıştığı ve buradan doğru sömürüyü derinleştirdiği, doğrudan demokrasinin, kitlelerin temel hak ve özgürlüklerinin gasp edildiği yapılan konuşmalarda değinildi.

“HDK/P’ye yaklaşıma dikkat”

Öte yandan seçimlerde HDK/P’ye ve HDP’nin adaylarına yaklaşım tavrımız da tartışıldı. Bu konuda Ulusal Hareket’in son dönemlerde (Reyhanlı, Gezi, yolsuzluk, Ermeni ve Rum lobisi vb.) yaptığı açıklamaların da HDK/P’ye olan önyargıyı beslediğine değinildi. Bu konuda dikkat edilmesi gereken 2 noktaya vurgu yapıldı.

İlki, Ulusal Hareket’in salt bu bakış açısından doğru Kürt halkı ile ilişkilenme konusunda atılan adımların mahkum edilmemesi gerektiği vurgusu oldu. İkincisi ise bu önyargının temelini oluşturan Kürt meselesine yaklaşımımızdaki şovenizm algısına dikkat etmek ve bu süreçte içimizdeki şovenizmle daha fazla mücadele etmek gerekliliği idi.

“Kimin için çalışacağız?”

Seçimlere ilişkin bakış açımız da tartışıldı. Demokratik halk devriminin propagandasını esas alacağımız bu yerel seçimlerde yerel ve güncel politik gündemleri aktarmada ve devlet gerçeğini teşhir etmede kullanacağımız argümanlar tartışıldı. Bu konu ekseninde yürüteceğimiz kitle faaliyetlerinde gelenek edinilmiş aynılıkların giderilmesi ve yeniliklerin yaratılması hususunda bir sıçrama tahtası olacağı da vurgulandı. Böylesi bir çalışmanın sağlamasının ancak kitle iletişim araçlarını güçlendirdiğimiz ve kitleleri bu oranda seferber ettiğimiz oranda olacağını tartıştık.

Bu bölümde yapılan tartışmalardan biri de “seçimlerde yapacağımız çalışmanın kime yarayacağı” konusunda yaşanan çelişkiler üzerine oldu. HDP bürolarında vereceğimiz emeğin kime yarayacağından okurlarımızdan “oy istemeye” gitmenin yaratacağı kafa karışıklığına kadar belli endişeler dile getirildi. Ancak tam da bu noktada öznenin bizler olduğu vurgulandı. Okurlarımızdan ve daha geniş bir çevreyle ilişkilenerek herkesten oy isteyeceğimiz, ancak bunu yaparken aynı zamanda kendi propagandamızı yapma zemini bulacağımızdan bunun devrimci tarza çevirmenin ve örgütlenmeler yaratmasının bizim elimizde olduğu belirtildi. “Kimin için çalışacağımız” açıktı. Devrimci mücadelenin yükselmesi, daha geniş kitlelerin örgütlenmesi ve devrimci-demokratik kamuoyunun dayanışma ortamının gelişmesi için çalışacaktık.

Yerel seçimler boyunca takvimsel olarak önümüzde duran 2 Şubat Şehitler anması, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar günü, 21 Mart Newroz gibi gündemlerin çalışmalarımıza güç katacağı da ifade edildi.

Toplantıda ayrıca 23 Şubat’ta yerel seçimler konulu kamuoyuna açık bir panelin gerçekleştirileceği ve bu konuyla ilgili çeşitli çağrı materyallerinin hazırlanacağı da ifade edilerek toplantı sonlandırıldı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu