Makaleler

“Ölümden ve Eleştiriden Korkmayız”

“Komünist ideoloji, onu gerçekten kavrayan, etkili bir silah olarak kullanmayı becerebilenlerin elinde etkilidir.”

Proleter devrimcilik, halka ve yoldaşlara hizmet demektir. Hiçbir övgüye ihtiyaç duymadan ve hiçbir kişisel karşılık beklemeden beyni ve yüreğiyle halkın kurtuluşu ve çıkarları uğruna mücadele etmek ve çalışmak demektir. Halkın acılarını yüreğinde hissetmektir. Her türlü zorluk ve yokluk içinde yaşama pahasına büyük fedakârlıklar göstererek, demokratik halk devrimi ve sosyalizm ideali uğruna çalışmaktır. Bu mücadele dolu zorlu yolda ölümü olağan bir olgu olarak kabul etmektir.

Toplumsal yaşamın içinde insanlığa-halka dolaylı ve dolaysız olarak hizmet eden, sayısız meslek ve bu uğurda yürütülen çeşitli çalışmalar vardır. Ancak hiçbir meslek ve çalışma, proleter devrimci mücadele ve çalışmadan, onların ortaya koyduğu fedakârlıktan, taşıdığı iddiadan daha değerli ve anlamlı olamaz. Onların var olma ve mücadele nedenlerinin temelinde kölelikten ve cehaletten kurtuluş vardır. Onların her bir düşüncesinde her bir kalp çarpıntısında sönmez bir devrim tutkusu ve vazgeçilmez bir kurtuluş umudu vardır. Bu yüzden onlar son sözlerini söyleyip toprağa düştüklerinde bile emekçi halkın bilinç ve vicdan dünyalarında yaşamaya devam ederler. Tek görevleri halkı çektiği acılardan kurtarmaktır onlar hakkında söylenecek her sözün ilk kelimesi ancak saygı ve sevgi olur.

Kötülüklerle dolu sömürü ve zulüm dünyasında bencilliğin, bireyciliğin, kirlenmişliğin, bozulma ve yabancılaşmanın ürkütücü boyutta, yoğun olarak yaşandığı topraklarda proleter devrimcilerin varlığı ve mücadelesi her şeyden daha değerli ve kutsaldır. Onlar, sömürü ve baskıdan kurtulma mücadelesinde özgürlüğe doğru giden ölüm dolu her zorlu yolculukta yıkılmaz birer köprüdür. Ünsüz ve isimsiz sıra neferleridir.

Onlar, kadın-erkek, yaşlı-genç, çocuk-yetişkin demeden her kesimden emekçilerle kendilerinden çok ilgilenirler. Halkın her sorunu ve acısı karşısında yüksek bir sorumluluk taşır ve güçlü bir görev bilinci duyarlar. Halkın her acısı proleter devrimcilerin acısı haline gelir. Halkla ilişkilerinin dokusunda dürüstlük ve içtenlik vardır. Her adım ve çalışmalarında sorunlara çözüm bulma ve kölelikten kurtulma yolunu gösterme çabası vardır. Her türlü cehaletin-geriliğin-hareketsizliğin düşmanı olurlar. Kibir ve gösterişi düşkünlük, övgü ve kişisel beklentiyi utanç kabul ederler.

Mücadele içinde farkında olmadan, yeterince dikkat etmeden, bilinçsizce yaptıkları hatalar karşısında samimi ve dürüst bir şekilde öz eleştiri verirler. Kim olursa olsun hataları ortaya konduğunda hiçbir kibir ve kendini beğenmişliğe yer vermeden dürüst ve samimi bir şekilde hatalarını düzeltme yoluna giderler.  Hataya yol açan nedenleri ortadan kaldırılmak için kafa yorar ve çalışırlar. Bilirler ki bilmeden-istemeden yapılan her hata, ortaya çıkan her eksiklik halkın özgürlük ve kurtuluş davasına zarar verir. Onun özgürlük yolunu uzatır.       

Proleter devrimciler görev ve sorumluluğunu yetkiler-mevkiler arkasına sığınarak yapmaz. Tembellik ve disiplinsizliği durağanlık ve hareketsizliği, gerilik ve amatörlüğü hemen alt edilmesi gereken kötülükler ve çirkinlikler olarak görür. Bunları burjuva hastalıkları ve kötülükleri olarak değerlendirir. Bunlara karşı bilinçli ve örgütlü bir mücadele yürütür. En büyük düşman olarak kafasının içindeki küçük burjuva ve feodal ideolojiyi görür. Dışında ki düşmandan önce kendi içindeki düşmana karşı savaş başlatır. 

Doğru fikirlere ulaşmak, onlara yakınlaşmak, onların sahibi olmak için disiplinli ve özverili bir çalışma yürütür. Hakikate ulaşmayı, gerçeğin bilgisine sahip olmayı her koşulda yapması gereken görev olarak kabul eder ve bu uğurda çalışır. Ancak bununla yetinmez. Doğru fikirlerin ortaya konması kadar doğru bir pratikle yaşama uygulanması için de canla başla çalışır. Hatta bunu daha çok önemser. Mücadelede güvenin çok önemli bir yer işgal ettiğini bunun yolunun bilinçli ve örgütlü mücadeleden geçtiğini çok iyi bilir.

İnandırıcı olmak, örnek ve önder olmak, yoldaşlarla-halkla birlikte olmaktır. Yoldaşlarla birlikte yaşamak, birlikte dövüşmek, faaliyeti birlikte örmektir. Halktan ve yoldaşlardan beslenmeyi her şeyden daha önemli görmektir. Halkını ve yoldaşlarını umut ve bilinçle beslemeyi görev kabul etmektir.

Proleter devrimcilik bugün her zamankinden daha fazla bir şekilde pratik sahada olmayı gerektirir. Proleter devrimcilik, sorumluluk ve ciddiyet isteyen, hizmet ve çalışmayı esas alan gönüllü bir iştir. Faaliyetin bütün yönleriyle, alanlarıyla sonuçlarıyla ilgili olma durumudur. Özüyle sözü bir olmaktır. Başarılı ve üretken bir çalışma yürütendir. Aldığı görevleri en iyi şekilde zamanında yerine getirendir. Herkesten fazla görev, herkesten fazla çalışma üstlenendir.

Değişimi ve devrimcileşmeyi önce kendisinde başlatandır. Ateşi önce kendi bedenine yaklaştırandır. Eleştiriyi-düzelmeyi önce kendisinden başlatandır. Riskli ve tehlikeli görevlere ilk kendisi gidendir. Anlayış/kavrayış/gerçekliğe hâkim olma, yönetme becerisinde ortaya çıkan tüm geriliklere karşı ilk kendisi karşı koyandır.

(Bir ÖG okuru)

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu