Makaleler

Rant alanı mı var? Engel kalkmalı= AKP

Kâr hırsıyla yaşamı, insanlara zindan eden egemenler; hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her gün insan yaşamının farklı alanlarını çıkarları doğrultusunda rant alanına dönüştüren egemen sistem katliamı, baskıyı, asimilasyonu kendilerine adeta meslek edinmiş durumdadır.

Egemenlerin ülkemizdeki yüzü olan AKP hükümeti ise sahiplerinin yolunda kendinden emin bir şekilde ilerlemektedir. Temsil ettiği sınıfın yüzünü kızartmadan görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Yaşamın her alanını, temsil ettiği sınıflar için rant alanına çevirmeye çalışan AKP bir yandan da doğaya el atmış durumdadır.

Tabiat Kanunu olarak bilinen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı” bugünlerde meclis gündemine girecektir. Halkın, demokratik kitle örgütlerinin, yaşam savunucularının, çevrecilerin tepkisine rağmen hazırlanan tasarı, şimdiye kadar yapılmış korumadan en yoksun düzenleme olarak ifade ediliyor. “Doğanın talan edilmesinin yasallaşması” anlamına gelen tasarı metninin tamamında doğanın korunmasından çok egemen sınıfın çıkarları için kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik hükümler var.

Şöyle bir göz attığımızda gözümüze ilk çarpanlar dahi bu tasarının esas amacının ne olduğunu göstermektedir. Taslaktan çıkarttığımız şu alt başlıkları iyice irdeleyip, inceleyelim ve bu sorulara yanıt arayalım. Bu taslak kimin için çıkarıldı? Doğanın korunması için mi? Yoksa rant alanlarını daha rahat kullanmak için mi?

 

Koruma-kullanma dengesi!

Yasa tasarısında geçen “Koruma-kullanma dengesi” ifadesi, doğa kaynaklarının kullanılmasını amaçladığının bir göstergesidir. Ülkemizin doğal değerlerinin “sürdürülebilirlik” adı altında ekonomik faaliyete açılması, doğa kaynaklarının özel kişi ve şirketlerin daha kolay kullanımı için hazırlandığının net bir ifadesidir. Ülkenin dört bir yanında termik santral, HES vb. projeleri faaliyete geçirmeye çalışan egemenler; önlerindeki engelleri bu tasarıyla kaldıracaktır. Yani patronlar istedikleri şekilde doğayı çıkarları doğrultusunda katledebileceklerdir.

 

Üstün kamu yararı!

Tasarı’nın 8. maddesinde “Üstün kamu yararı” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade ile istedikleri yerde “yatırım, kalkınma, geliştirme” gibi aldatıcı projelerle doğal alanlara zarar vererek, rant alanları yaratacaklardır. Ayrıca 8. maddenin 4. bendinde yer alan “çevreye yarar” ifadesine dayanarak madencilik, enerji, sanayi, tarım, turizm gibi doğaya zarar verebilecek pek çok yatırım kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Yani işlerini kolaylaştıracak bir tasarı daha hazırlamışlardır.

AKP hükümeti kendisine muhalif olan, kirli politikalarına karşı duran kesimlere olabildiğince tahammülsüzdür. Saldırarak susturup yok etmeye, tasfiye etmeye yönelik hareket etmektedir. Bu tasarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek başına son sözü söyleyebilecek bir konuma getirilmektedir. Yani istedikleri gibi “at koşturmak” için önlerindeki tüm engelleri kaldırmaktadırlar.

 

Milli Parklar Kanunu yürürlükten kaldırıldı

Tasarı’nın 57. maddesinde, “2873 sayılı Milli Parklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır” deniliyor. Milli parklar Kanunu’nun ortadan kaldırılmasının esas nedeni ise önlerindeki son engeli de temizlemek içindir. Bu vesileyle önlerinde engel olan Milli Park Kanunu da ortadan kalkmış olmaktadır. Açılan davalarda bazen; HES’lerin durdurulması için Milli Parklar Kanunu önemli bir yerde duruyordu. Bu vesileyle birçok HES projesi durdurulmuştu. Artık bu tasarıyla patronların işi mahkemelerde daha da kolaylaşacak. Önlerindeki son engel de böylelikle kaldırılacak.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu