Emek

Sağlık emekçilerinden Şişli Etfal’de basın açıklaması

İstanbul: Sağlık sendikaları ve dernekleri bugün (28 Mayıs) Şişli Etfal Hastanesi’nde Aile Sağlık Merkezi çalışanlarına hastanelerin acil servislerinde nöbet dayatmasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu adına yapılan konuşmada, acil servislerdeki sorunları çözmek için Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık emekçilerinin nöbete gönderilmesine değinilerek “ Çocuk felci virüsü halkı bu denli tehdit ederken aile sağlığı çalışanlarının acillere yönlendirilmesini kınıyoruz” dendi.

İstanbul Tabip Odası başkanı Prof Dr. Selçuk Erez ise “Avrupa standartlarına göre haftada çalışma saati 48 saat iken burada boşluklar doldurulmak için asistanlar her yere yönlendiriliyor. Sağlık çalışanları için akılcı, bilimsel, iyi planlanmış koşullar oluşturulmalıdır.”  dedi.

Soma’da katledilen işçiler ve Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde taşeron işçi Recep Tepe’nin Kırım Kongo Kanamalı ateşi virüsünden hayatını kaybetmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi,  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, SES İstanbul Şubeleri, Türk Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına basın açıklamasını Hatıra Topaklı, Soma’daki taşeronlaşma politikaları sonucunda yaşamını yitiren madencilere değinerek “ Acillerdeki çalışma ortamının da kapasitesinin üstünde, güvenliksiz ve uzun süreli çalışma bakımından madenlerdeki çalışma koşullarından farklı olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle sağlık çalışanları, hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunamamaktadır” dedi.

Aile Sağlık Merkezlerinden Acil Servislere sağlık emekçilerinin yönlendirilmesine “ Taşıma suyla değirmen dönmez” diyen Topaklı, “Toplum, kızamık, suçiçeği, çocuk felci gibi aşılarla önlenebilir salgın hastalıkların tehdidi altında iken; şeker, yüksek tansiyon, astım, obezite, kanser gibi kronik hastalıkların toplumda görülme sıklığı her geöen gün artarken, birincil görevi koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak olan ASM çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbetle görevlendirilmesi sağlık hizmetlerinin iyi yönetilemediğinin açık göstergesi değil midir?” diye sordu.

Mücadeleyi tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırarak, dayatmalara karşı koyarak, örgütlü güçleriyle sürdüreceklerini ifade eden Topaklı, “ Nöbet uygulamaları haksız ve hukuksuzdur” dedi.

Basın açıklaması “Acilde nöbet istemiyoruz” sloganlarıyla son buldu.

 MG 9964Hemen ardından ise Dev Sağlık-iş aynı yerde basın açıklaması gerçekleştirdi. Taşeron çalışmanın yasaklanması ve güvenceli iş toplu sözleşmeli sendika hakkının tanınması için yapılan basın açıklamasında taşeronun yasalaşmasına vurgu yapılarak “ Bizlerin yararına yasalar yaptığını öne süren Çalışma Bakanlığı bizleri sağlık işçisi saymıyor, Dev Sağlık-iş’ üyeliklerimiz yok sayılıyor.” dendi.

İş yerlerimizde bizlerle toplu iş sözleşmesi masasına oturmaya çağırdığımız hastane yönetimleri sizler bizim işçimiz değil, şirketlerin işçisiniz” diyerek yok sayıldıklarını belirten açıklamada “Siz istediğiniz kadar görmezden gelin, yok sayın! Biz varız!” dendi.

Ardından taleplerini açıklayan Dev Sağlık-iş, taşeron çalışmanın yasaklanmasını, özelleştirmelerin durdurulmasını, insanca yaşayacak ücret verilmesini, yol parası uygulamalarında kesintilere son verilmesini ve sendika ile toplu iş sözleşmesi hakkının gaspına yol açan uygulamalara son verilmesini istedi. Soma’ya destek veren 8 işçi arkadaşlarının işten atıldığını belirten sağlık işçileri onların yanında olduklarını belirttiler.

Açıklama “Sağlıkta taşeron ölüm demektir” sloganlarıyla son buldu.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu