Makaleler

Sıkı ilişkilenmek…

 

 

Her faaliyet alanında her sorun ve gelişme karşında sınıf bilinçli proleterler proleter devrimin bilimiyle MLM ile örgütü ile, yoldaşlarla ve görevlerle sıkı ilişkilenmelidir. Gevşek zayıf ve yetersiz ilişkilenmeyle ne sağlam devrimci bir bilgi elde edilir ne sağlam ve güçlü bir örgüt yaratılır ne de nitelikli ve gelişkin kadro ve militanlar eğitilip yetiştirilir. Devrimci bir faaliyette beklenilen ve istenilen sonuç elde etmek için bu yoldan başka bir yol yoktur. Bu süreç zorlu ve yoğun bir emek istediği kadar aynı zamanda uzun bir zamanı gerektirir. Her konuda her sorunda örgütlenmiş bir çaba, bilgilenmede ve uygulamada bilimsel bir tutum ciddi ve tutarlı bir pratik gerektirir.

Bu görevler yerine getirildiği ölçüde sürecin değişimi ve devrimcileşmesi başarılır. 

MLM bilimine asgari düzeyde bir hâkimiyet sağlanmadan yani sağlam bir dünya görüşüne ve sağlam devrimci bilgilere sahip olmadan devrimci görevler yerine getirilemez. Nesnel gerçeklik değiştirilemez. Bu bilime sahip olmak için bilimle sıkı düzenli ve sistemli bir ilişki içinde olunmalıdır. Düzensiz, sistemsiz ve hedefsiz bir çalışma ve gevşek ilişkilenmeyle ancak bilgi kırıntıları elde edilir. Bu bilgi kırıntılarıyla devrimin zorlu görevleri yerine getirilemez, nesnel gerçeklik değiştirilemez. Disiplinli, hedefli ve sıkı bir ilişkilenme ile sağlam bir dünya görüşü ve güvenilir devrimci bilgiler elde edilir.

Faaliyetçilerin eğitilmesi ve devrime hazırlanması görevinde ilişkilenme sıkı disiplinli ve düzenli olmak zorundadır. Gerek faaliyetçilerin gerekse onların oluşturduğu bileşenlerin devrimci eğitimlerinde gerekse devrimci pratiğin başarıyla gerçekleşmesinde kendiliğindenci ve düzensiz bir ilişkilenmeyle başarı elde edilemez. Öncelikle temel eğitim için sıkı bir ilişkilenme, sıkı bir çalışma ve denetim gerekir. Sonra devrimci pratiğin değerlendirilmesinde ciddi bir çalışma ve sıkı ilişkilenme olmalıdır. Bunun sonucunda derin ve çok yönlü bir ideolojik sorgulamayla hata ve zaafların açığa çıkartılması ve çıkartılan bu sonuçlar üzerinden yeniden pratiğin örgütlenmesi için de bir ideolojik-teorik eğitim verilmelidir. Pratiğe yön veren proleter ve küçük burjuva dünya görüşü açığa çıkartılıp bir ayrışıma ve ayıklamaya gidilmelidir. Küçük burjuvaziye ait olan her düşünce her pratik ve yaklaşım açığa çıkartılıp sorgulanmalı her yönüyle deşifre edilerek alt edilip silinmesi gerekir bu değerlendirmeler üzerinde yeni bir devrimci eğitime ve pratiğe ihtiyaç vardır. Bu süreç işletildikten sonra yeni bir pratiğe girilmesi sağlanmalıdır. Gerek bileşenler gerekse faaliyetçiler kendi başlarına “kaderleriyle” baş başa bırakılmamalıdır. Üst komiteler alt komitelerle sıkı ve iyi ilişkiler kurmalıdır. Yoldaşça devrimci tarzda ilişkilenmelidir. Eşit-özgür-iradi-bilinçli bir sıkı ilişkilenme olmadan ne kendiliğindenciliğe ne de dar pratikçiliğe son verilemez. Kendiliğindenciliğin dar pratikçiliğin yön verdiği her adımda oportünizm yaşanır.

Temel eğitim için sıkı ve disiplinli bir eğitim, her pratiğin sonucunda yeniden ideolojik değerlendirme, sorgulama ve sonuç çıkarma ve bu çıkarılan sonuçlar üzerinden yeni bir pratiğin sorgulanması gerekir. Bütün bu sürecin başından sonuna devrimci bir sıkı ilişkilenme gerekir. Kolektif bir çalışma yürütülmelidir. Tek başına örgütle yoldaşlarla ilişkisiz kalınarak ne doğru bir yol çizilir ne de ortaya çıkan sorunlar ve engeller ortadan kaldırılır. Sürecin ve anın görevlerini yerine getirecek kadro ve militanların eğitilip yetiştirilmesi sorununu çözmek için bilinçli disiplinli ve hedefli bir sıkı ilişkilenmeye gidilmelidir. Arada bir görüşme arada bir çalışma ve arada bir düzensiz ve gevşek ilişkilenmeyle ne kadro ne de militanlar yetiştirilir. Sürekliliği sağlanmış bir çalışma, sorunları görmek ve çözmek için iyi ilişkilenme ve sıkı bir denetim gerekir. Bilgilerin, kavrayışların, disiplinin merkezileşmesi, kolektif çalışma ve yoldaşlar arası sıkı ve iyi ilişkilerin sayesinde kurulabilir. Ancak bu çalışmalar yürütülerek, sağlam disiplinli bir örgüt yaratılabilir.

Kitleler meselesi de benzer bakış açısıyla ele alınmalıdır. Kitleler kendi sorunları ve ihtiyaçları temelinde eğitmek, bilinçlendirip, örgütleyerek savaştırmak isteniyorsa canlı sıkı bir politik ilişkilenme gerekir. Gevşek cansız politik olmayan bir ilişkilenmeyle kitleler örgütlenemez. Burjuva-feodal-faşist iktidarın canlı düzenli politik teşhirler üzerinden yapılan zengin ve çok yönlü A/P ile kitleler bilinçlendirilip, eğitilir. Sistemsiz, düzensiz yoğunlaştırılmamış bir çalışma ve sıkı olmayan bir ilişkilenme sağlanmadan kısaca gerçeklikle-bilimle sıkı ve güçlü ilişkilenme sağlanmadan ne düzenli politik teşhirler yapılarak sınıf bilinci taşınır ne de kitleler örgütlenir. Belli bir etkilenme belli bir duygusal yakınlaşma yaratılabilinir ancak kitleler örgütlenemez. Örgütlenme sıkı bilinçli ve hedefli bir ilişkilenme pratiği üzerinden sağlanır. Arada bir çalınan kapılar bütünüyle açılmaz. Emekçilerin, yoksulların kapısı sürekli düzenli ve sistemli çalınmalıdır ki bütünüyle açılsın. Toplumun bütün ezilen sömürülen baskı altına alınmış sınıfların ve kesimlerin kapısı düzenli sıkı çalınarak örgütlenme zemini güçlenir. Ayda yılda bir çalınan, halkın ihtiyaçları için değil de kendi ihtiyaçlarımız için çalınan her kapı sınıflı bilinçli proleterleri ciddi bir örgütleme gerçekliğinden uzaklaştırır.

Sıkı ve iyi ilişkilere yön veren proleter ideoloji, devrimci ilkeler ve devrimci hedefler olmalıdır. (Bir Partizan)    

 

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu