Emek

Tarımda “kamu yararı” yalanıyla talan

IMF politikalarıyla buğdayı dahi ithal eder hale getirilen Türkiye’de AKP’den tarımı bitirecek değişiklik. Tarım arazileri de maden talanına açılıyor!

Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı alınması gerekecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın il tarım müdürlüğüne mera tahsis amacının değiştirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin Bakanlığa müracaatı gerekecek. Bakanlık söz konusu müracaatı, müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandıracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. Mera alanlarında madencilik faaliyetlerine ilişkin hükümler içeren 121. maddeye ek yapıldı. Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, il tarım müdürlüğüne mera tahsis amacının değiştirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin Bakanlığa müracaatı gerekecek. Bakanlık söz konusu müracaatı, müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandıracak.

İMARLI VEYA İMARI BULUNMAYAN ALANLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ

İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmayacak. İşletme ruhsatları ve ruhsat sahası mücavirindeki geçici tesisler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek ve çevre düzeni planları veri tabanına işlenecek. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi olmayacak. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve ilgili il özel idaresine bildirimi gerekecek.

TARIM ARAZİLERİNDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereğince Bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınması gerekecek. Bu bağlamda ruhsat sahibinin kamu yararı kararı alınması için Bakanlığa bir dilekçe ve Bakanlıkça istenmesi uygun görülen evrak ile birlikte müracaatta bulunması gerekecek.

BELGELER TAMAMLANINCAYA KADAR TALEP DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Bakanlık yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceleyecek, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirecek. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmayacak. Evrakın tam olması halinde, Bakanlık tarafından oluşturulan bir heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen araziye ilişkin Bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınıp alınmamasına ilişkin olarak bir rapor tanzim edilecek. Bakanlık, evrak yönünden yaptığı inceleme sonucunda değerlendirmeye aldığı kamu yararı kararı alınması taleplerini değerlendirmeye aldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandıracak.

İŞLETME RUHSATI İÇİN İNCELEME TALEBİ

Maden arama ruhsatı sahibi, işletme ruhsatı almak üzere Bakanlığa yaptığı başvuru sırasında bir dilekçe ile Bakanlıktan işletme ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyetinin araziyi işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından da incelemesini talep edebilecek. Bu durumda işletme ruhsatı için incelemede bulunacak Bakanlık heyeti araziyi işletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından da inceleyerek gerekli raporları tanzim edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu