GüncelManşet

TKP/ML tutsaklarından 24 Nisan mesajı

H. Merkezi: Gazetemize gönderdikleri mesajla Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML)’nin 43. kuruluş yıldönümünü kutlayan Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden TKP/ML dava tutsakları, “İbrahim yoldaş devrimin anahtarını partimizi kurarak bize verdi. Onun komünist mirasına, çizdiği rotada kararlılıkla yürümeye devam ederek sahip çıkacağız” dedi. Mesajın tamamını güncelliğinden kaynaklı yayınlıyoruz.

 

Merhaba,

Bugün Partimizin 43. kuruluş yılını kutluyoruz. Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını partimiz revizyonizme, pasifizme, şovenizme ve her türden gericiliğe karşı göklere çekerek, Mustafa Suphi ve 14 komünistin katliyle yok edilmeye çalışılan komünist hareketi yeniden ayakları üzerine dikti.

Partimiz MLM rehberliğinde Halk Savaşı yoluyla Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirme hedefiyle enternasyonal proletaryanın komünizm yürüyüşüne Türkiye Cephesinden katılmıştır. Bu cephede savaşı büyütmek-geliştirmek ezilen dünya halklarına karşı enternasyonal görevin yerine getirilmesi olacaktır.

Biliyoruz ki sınıf mücadelesi düz bir seyir izlemez. Tarih bize göstermiştir ki hiçbir devrim kanlı-zorlu ve uzun bir yol kat etmeden gerçekleşmemiştir. Ve tarih devrimlerin arifesinde yenilgilerine de tanıktır! Partimiz sınıf mücadelesini bu deneyimlerinden öğrenerek devrim mücadelesinin kararlılıkla sürdürmektedir.

Halk isyanları yüzyılı olacağı tanımını haklı çıkarırcasına 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ezilen halkların yarattığı isyan dalgası henüz kasırgaya dönüşmemiş olsa da bu yüzyılın emperyalistler ve uşakları için ne kadar zorlu geçeceğini göstermektedir.

Bu isyan dalgasının kasırgaya dönüşmesini ve sonuca erişmesinin devrimci-komünist hareketlerin önderliğinde mümkün olduğunu proletaryanın bilimsel ideolojisi bize öğretmiştir. Bunun için savaşın her anlamda ve alanda geliştirilmesi görevi kendini açık bir biçimde dayatmaktadır.

Halkların arayışlarına, isyan ettikleri düzen içinde, onunla uyumlu çözümler sunarak değil halkın iktidarını kuracak devrimci bir kurtuluş yolu sunarak yanıt olunabilir. Devrimin temel güçlerinin sorunlarının çözümü için yürüttüğü mücadele hem devletlerin karakteri hem de düzen içinde politik arayışlar nedeniyle karşılık bulmamaktır. Dünyanın birçok ülkesinde “çözüm” denerek çözümsüzlük, mevcut düzenler de dahil sıradanlaşmış, halklar için umut olmaktan çıkmış seçenekler öne sürülmekte, ezilen ulus ve inançlara siyasal bağımlılık, kültürel kölelik dayatılmaya devam edilmektedir. Ancak ezilen halkların örgütlü mücadelesiyle bu politikalar tarihin çöplüğüne atılacaktır! Türkiye’deki benzer politikaların akıbeti de aynı olacaktır. Partimiz bu mücadeleye önderlik etme bilinciyle hareket ederek Halk Savaşı’nı geliştirmeye odaklanmıştır.

İbrahim yoldaş devrimin anahtarını partimizi kurarak bize verdi. Onun komünist mirasına, çizdiği rotada kararlılıkla yürümeye devam ederek sahip çıkacağız. Emperyalizme, feodalizme ve bürokratik kapitalizme karşı devrim için;

Ulusların tam hak eşitliği için, çeşitli milliyetlerin ve inanç gruplarının üzerindeki köleleştirme politikalarını yok etmek için,

Göğün yarısını omuzlarında taşıyan kadınların kurtuluşu için, her türden cinsiyet ayrımcılığını yok etmek için,

Proletaryanın sınıfları yeryüzünden kaldıracak büyük neferi için,

Şan olsun İbrahim yoldaşın komünist mirası!

Şan olsun partimiz TKP/ML, Şan olsun ordumuz TİKKO, gençlik örgütümüz TMLGB!

Şan olsun Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği!

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishane’den TKP/ML dava tutsakları

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu