Güncel

TTB-UDEK imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” için; “hukuka aykırı”

TTB-UDEK, Sağlık Bakanlığı'nın "Birlikte Kullanım Protokolü"ne imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültesi öğretim üyelerine ve bazı yerlerde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen "Tip Hizmet Sözleşmesi"nin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), Sağlık Bakanlığı’nın,  “Birlikte Kullanım Protokolü”ne imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültesi öğretim üyelerine ve bazı yerlerde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili bir açıklama yayımladı.

“Personel” olarak tanımlanan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile başhekim arasında imzalanması bildirilen tip sözleşmenin hukuka, özlük haklarına ve akademik çalışma ortamına uygun olmayan maddelerine dikkat çeken TTB-UDEK, bazı küçük kurumlarda meslektaşlarına tek tek kişisel baskı ve tehdit ile sözleşmelerin imzalatılmaya çalışıldığını, imzalatıldığını ve çalışma barışının bozulduğunu aktardı.

Devlet üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin işbirliğine ilişkin yönetmeliğin defalarca yargıya taşınıp iptal edilmesine karşın 4 Mart 2020’de yeniden yürürlüğe konulduğunu hatırlatan TTB-UDEK, düzenlemenin Anayasa’ya ve 2547 sayılı kanuna aykırılığı savı ile açılan iptal davasının halen görüşüldüğünü belirtti.

Sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yapılan saldırının tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin zayıflatılması, halkın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin engellenmesi anlamlarına geldiğinin altını çizen TTB-UDEK, “Anlaşmayı imzalasın, imzalamasın kanuni hakları baki olan hiçbir meslektaşımız bu baskı karşısında yalnız ve savunmasız değildir. Sözleşme imzalatılmaya çalışan öğretim elemanı meslektaşlarımızın profesyonel meslek örgütleri, TTB çatısı altında bir araya gelen uzmanlık dernekleri olarak, görevimiz gereği kanuni ve özlük haklarını kararlılıkla savunacağız” dedi.

TTB-UDEK, taleplerini şöyle sıraladı:

■ Sözleşmelerin imzalanması ile ilgili meslektaşlarımıza yapılan baskının kalkmasını,
■ Yönetmelikte ve protokollerde Anayasa’ya aykırı ve üniversite özerkliğini zedeleyen maddelerin düzeltilmesini,
■ YÖK’ün uygun görüşü alınmadan yürürlüğe konulan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.

Açıklamanın sonunda üye derneklere YÖK, Sağlık Bakanlığı, TBMM başta olmak üzere baskı oluşturma çağrısı yapılırken; rektörlükler ve tıp fakültelerinin dekanlıklarından da böyle bir sözleşmenin imzalanmayacağı ve imzalama konusunda zorlama yapılmayacağı konusunda açıklama beklendiği kaydedildi.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu