GüncelManşet

Tutsaklardan yeni yıl mesajlar

 

H. Merkezi: Zannederler ki, yüreği özgürlük ve eşitlik için çarpanları dört duvar arasına kapatınca, bu yürekler susar… Oysa yanılırlar, çünkü “duvarınız, vız gelir bize vız” diyen tutsaklar her daim mücadelenin en sıcak mevzisinde yer almayı başardılar. Gazetemiz Özgür Gelecek’i yalnız bırakmayan ve en daimi okur kitlemiz tutsakların yeni yıla dair mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz:

 

Umut Yayımcılık çalışanlarına, sevgili yoldaşlar;

2013 beyinlerdeki zincirleri “birkaç ağaç”la parçaladı. “Olmaz”, “beklenmez”, “mümkünü yok” denileni yaşamla buluşturdu. “Bu daha başlangıç” diye hep bir ağızdan haykıranların sesi, yaratan elleri büyük zaferin ayak seslerinin müjdeleyicisi gibiydi.

Zalimlerin ektiği rüzgar fırtınaya gebe. Coşkumuz an’a, saate, güne, geceye, geleceğe olan inancımız büyük. 2014 avuçlarımıza daha fazla ışık dolduracağımız, özgürlüğe daha yakın olacağımız bir yıl olacak. Bu duygu ve inançla yeni yılınızı kutluyor, kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

Umutla kalın!

Gebze Kadın Hapishanesi Tutsak Partizanlar

Merhaba Umut Yayıncılık

“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor… Komünizm hayaleti.” (Marks) O hayalet artık dünyanın her yerinde dolaşıyor. Kapitalist-emperyalist sistemin sömürüsüne karşı % 99 akıyor sokaklara. Tahrir’den Taksim’e, Taksim’den Rojava’ya ezilen emekçi halklar direniş ve isyan türküsünü söylüyor. Yürekler, hep birlikte özgür bir gelecek için çarpıyor.

Umudun adı barikat ateşleriyle yazılıyor. Egemen sınıflara, o % 1’e karşı yürüyen emekçi halkın ayak sesleri yükseliyor, devrim özlemini haykırıyor. Tarihin çöplüğünden başka gidecek yeri kalmadı bu köhne düzenin, barikatlara yoldaşlar, hevaller!

Kavga dolu yüreklerin tazelendiği bir mücadele yılını geride bıraktık. Yeni kavga yılında daha güçlü ve örgütlü Gezi İsyanı’nı yaratmanın umuduyla mücadelenin daha da ivme kazandığı bir yıl olması diliyoruz. Dar patikalardan şavkıyan kızıl huzmelerin inancı ve kararlılığıyla…

Tekirdağ’dan Tutsak Partizanlar

Özgürlük! Ezilenler arasında dilden dile, kulaktan kulağa büyüdü, bir ezgi olarak dolaşıyor ve görkemli bir halaya dönüşüyoruz. “Postallıların” 40 katır mı, “Cübbeliler”in 40 satır mı seçeneğini reddederek ezenlerin ideolojik hegemonyasını parçalayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni ezcümle ezilenler, özgürlüğü soludular ve hep beraber haykırdılar:

Bu daha başlangıç!

2013 gerçek anlamda ezilenlerin özgürlük şarkısını kendi dilleriyle söyledikleri ve kendi renkleri ile halaya durdukları bir yıl oldu. 2014’te yeni bir umutla yeni bir dünya uğruna yine meydanlarda, sokaklarda olacağız! “Türkiye’nin geleceği çelikten yoğruluyor” diyen İbrahim’in yoldaşları olarak gelen güne, gelen seneye merhaba… Yeni yılınızı kutluyoruz.

Tekirdağ 2 Nolu’dan F Tipi Hapishaneden Tutsak Partizanlar

 

Kardeşler

Hızını özverinin, hareketin kardeşleri

Bilgi ve dövüşkenlik

Bilgi ve dövüşkenlik bizleri bekliyor

Nabzına kulak verin çeliğin

Rüzgarın, yıldızların nabzına kulak verin

Nice sarp yerden geçildi buraya kadar

Ve buradan daha da dikleşerek

Dinmeden, dinlenmeden

Dişe diş,

Dövüşe dövüşe yürünecektir

(N. BEHRAM)

Değerli Özgür Gelecek Emekçileri;

Bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Emperyalist sermaye öncülüğünde uygulanan neo-liberal politikalar görülmemiş ölçekte bir sermaye birikimi ve bunun yanında büyük kitlesel başkaldırılar için uygun koşullar, isyanlar için alametler biriktirdi.

Son yıllarda Asya’da, Avrupa’da, Afrika ve Latin Amerika’da gördüğümüz, isyan dilini kullanan kitlelerin yarattığı büyük karmaşa bu “alametleri” anlatıyor.

Dünya dört bir yandan gerçekleşen kitlesel eylemlerle sarsılıyor. Ezilen halkların, ezilen ulus, cins ve inanç topluluklarının haykırışları dinmiyor. Yüzlerce, binlerce yıllık bir hesap görülüyor.

Şüphesiz bu daha başlangıç!

Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın, Gazi’nin, 19 Aralık’ın, Roboskî’nin, Reyhanlı’nın, Gezi’nin… hesabı sorulmadı daha.

Hlkımıza reva görülen baskı, sömürü ve zulüm ancak bu sistem yıkıldığında son bulacak. Ezilen ulus, cins ve inançlar haklarını devrimle kazanacaktır.

2014 yılının ezilen halkların kurtuluş mücadelesinin güçleneceği bir yıl olması dileğiyle sizin ve halkımızın yeni yılını kutluyor, mücadelede başarılar diliyoruz.

Selamlar…

Tekirdağ 1 nolu F Tipi’nden Tutsak Partizanlar

Sevgili Dostlar Merhaba,

Bu yıl tüketti kendini; inanç, inat ve isyan bir miras olarak yeni yıla devrediyor. Umutlu ve inançlı olmak yeter. Bir toz zerresinden evrenler oluşuyorsa, sarsılmaz bir inançtan da özgür dünyalar oluşturulabilir.

Devrimciler doğruları kadar yanlışlarının ve yetersizliklerinin de bedelini ödeyen, doğruları kadar yanlışları için de ölebilenlerdir. Uzun yürüyüşlere ayarlanan nabız, elbette büyük kavgaların da üstesinden gelir. Eksiklerimizi giderebiliriz, yanlışlarımızdan vazgeçebiliriz.

Biz istersek, inanırsak, inanç ve irade gösterebilirsek; inat edersek tarihsel isyanımızda, sürdürürsek köklü miraslarımızın paslanmaz ruhunu hiçbir engel mani olamaz geleceği örmemize. Ve biliyorum ki siz dostlar en güzel umutlarınızı kuşanmış, bütün güzellikler uğruna mücadelenize devam etmektesiniz. Gücünüzü haklılığınızdan, onurlu davanızdan, namuslu sevdalarınızdan alarak yürütmektesiniz. Ekmeğin, gülün, toprağın hakkını savunmanın rahatlığıyla yolları aşındırıyorsunuz. Yeni yılın umutlarınızı, coşkunuzu artırma yılı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Unutmayın gücümüz sizde, kulağımız sizde.

Dağlara, meydanlara, çocuklara, çiçeklere selam söyleyin. Sevgiyle kalın

Erol DÜNDAR/İzmit/KANDIRA

Merhaba yürek dostlarım;

Sevgili dostlar, bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla merhaba diyoruz.

Sermaye düzeni her yıl olduğu gibi 2013 yılında da yaşam gıdası olan sömürü, baskı, kan ve gözyaşıyla ömrünü uzatmaya çalışmıştır. Bu barbar sisteme karşı yeni bir yaşam mümkündür idealiyle başta Gezi direnişi olmakla birlikte coğrafyamızın dört bir yanına yayılan direniş geleneği gerçek anlamda sermayedar haydutları tedirgin etmiştir.

2008 yılında dünya genelinde gelişen ekonomik kriz sancıları günümüze kadar sürüp gelmiştir. Bu sancıların, emperyalist kapitalizmin can çekişme sancıları olduğu bir gerçektir. ABD’de derinleşen bütçe krizi de bu gerçeğin bir yansımasıdır. Tüm doğanın ve insanların bu kokuşmuş sistemden tek kurtuluş yolu devrim ve sosyalizmdir. Başka da kurtuluş yolu yoktur.

2014 yılı devrim ve sosyalizm yılı olsun. Biz devrimci ve sosyalist tutsaklar olarak siz yürek dostlarımız Özgür gelecek emekçilerinin şahsında işçi ve emekçilerin, ezilen dünya halklarının yeni yılını en içten duygularla selamlıyor ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Sevgi, umut ve inatla kalın…

Mehmet Yamaç/Erzurum Hapishanesi

Merhaba dostlar

Duvarların ardından hepinize selamlarımızı gönderiyorum. Haftalık periyoda geçişi başarıyla gerçekleştirmeniz nedeniyle sizleri kutluyorum. Gezi Direnişi ve Rojava Devrimi’nin coşkusu ile yeni mücadele yılınızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

M. Kocatürk/E Tipi Hapishane/B-10/Giresun

Özgür gelecek okur ve çalışanlarına merhaba,

Eşit, özgür, adil bir dünyayı yaratmak uğruna bedel ödemekten çekinmeyenlerin ve yaşamın emekçileri olan devrimci tutsakların en içten duygularıyla 2014 yılınızı kutlar, selam ve saygılar sunarız. Çalışmalarınızda başarılar… Kızıl selamlar!

Erzurum H tipi Hapishanesi/MKP dava tutsakları

Sevgili arkadaşlar merhaba,

2013’te dünyada Türkiye ve Kürdistan’da özgürlük ve eşitlik mücadelesi yeni boyutlar kazandı. 2014, bu kazanımlar üzerinden zafere daha güçlü yürüyüşümüzün yılı olsun. Bu umutla ve duygularla, yeni yılınızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishane MLKP dava tut- sakları olarak devrimci selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

(Tahir Laçin/Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi)

Kapital iktidarda kaldıkça; değil yalnızca toprak, değil yalnızca insan emeği, değil yalnızca insan kişiliği, değil yalnız bilim, her şey, her şey alınıp satılacaktır.

Değerli Özgür Gelecek emekçisi dostlar,

2014 yeni mücadele yılının tüm özgür gelecek çalışanı emekçilerine sağlık, başarı ve güzellikler getirmesini diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar!

Serkeftin

Ali Şimşek/Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishane

Dostlar, yoldaşlar,

Özgürlük ve devrimler için yeni bir etap 2014. Rojava Devrimi ve Haziran Ayaklanmasının coşku ve isyan ruhuyla koşulacak ve kazanılacaktır. Tarihin çağrısı cüretle yanıtlanacak; umudun ve özgürlüğün bayrağı hep en yüksekte taşınacaktır. Gücümüzün, enerjimizin, yeteneğimizin sınırlarına hücum ederek; aksilikler, yetmezlikler ve engeller aşılacaktır.

Yine hep birlikte, umut ve kavga türküleri söyleyeceğiz. Yine tomurcuk açacak; yeni bahar esintileri taşıyacağız hayata… 2014’ün onurlu, özgür ve sosyalist bir yaşam için; işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşu için; halklarımızın eşitliği ve kardeşliği için sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaştığı bir yıl olması dileğiyle; yeni yılınızı kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Devrimci sevgi ve saygılarımızla…

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi/MLKP Dava Tutsakları

Merhaba sevgili dostlar,

Bir mücadele yılını daha geride bırakmak üzereyiz. Geçmiş yıllarda ve 2013 yılında yaşadıklarımızdan doğru sonuçlar çıkarırsak belirlediğimiz hedefe ulaşırız. İnsanın özgürce yaşayacağı bir dünya düşünü gerçeğe dönüştürmek umuduyla diyor, yeni mücadele yılınızı kutluyorum, çalışanlarınıza başarılar diliyorum.

Rind qaite xo kere! Xatır be sıma! Devrimci selamlar!

Hüseyin Çevik/ F Tipi Hapishane A-11/31 Bolu

 

 

Tevhid eden deli olmaz

Birlik eri mahrum olmaz

Her seher açılır solmaz

Bahara erer gülümüz

Muhyi

Özgür Gelecek emekçilerine,

Merhaba,

Haziran sıcağı bir yıl dileğiyle yeni yılınızı kutluyoruz.

Devrimci selamlarımızla

Erol Zavar-Mahmut Soner/Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishane

 

 

Sevgiyle Merhaba,

İnsanlığın özgürlüğü uğruna kan-can pahasına süregelen mücadelemizin yeni bir yılına girmekte olduğumuz şu günlerde uğrayıp bir ‘Merhaba’ demek iyi dilekler temennisinde bulunmak istedim.

Nasılsınız yoldaşlar? Umuyorum ki hep birlikte iyisinizdir. Özlemle sıkıca kucaklıyorum hepinizi. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum.

Özgür Gelecek haftalık periyoduyla çok daha hayatın içinde ve çok daha başarılı. Emeği geçen herkese teşekkürler. İnanıyor ve güveniyorm ki daha iyi olacaktır. Tekrardan başarılar diliyor, sıkıca kucaklıyorum Partizan yürekli siz yoldaşlarımı. Güzelliklerle kalın.

Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi

Halil Gündoğan 

 

 

Değerli Özgür Gelecek çalışanları;

Yeni yılın, halkların özgürlük baharını anlamlı bir barışla mühürleyecek tarihi bir yıl olması umuduyla, şahsızında tüm özgür basın çalışanlarının yeni yılını kutluyor ve özgür yeni yıllar diliyorum.

Yaşam ve çalışmalarınızda başarı dileklerimi en derin selam, sevgi ve saygılarımla iletiyorum.

Dem baş!

Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi-Hasan Dal

 

Merhaba arkadaşlar;

Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Öyle olmasını gönülden diliyorum. Yeni yılınızı kutlamak için “hücremden” sizlere merhaba demek istedim. En içten dileklerimle kutluyor, 2014 yılının mücadelemizle daha özgür, eşitlikten ve adaletten yana bir yıl olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla!

Ramazan Şevket Yılmaz

1 Nolu F Tipi Hapishane/Kocaeli

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu