GüncelManşet

YDG 2014 Yılının İkinci Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

Daha önceden belirlemiş olduğumuz 2014 yılının 2. divan toplantısını 11–12 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik.

Birçok alandan YDG’ lilerin katılımıyla örgütlenen toplantıda önümüzdeki sürece ilişkin verimli tartışmalar yürüttük.

1.gün

Birinci günde ilk olarak Merkezi Kadın Komisyonunun toplantısı gerçekleştirildi. (Kadın Komisyonunu tartışmalarını daha sonra paylaşacağız)

Daha sonra merkezi divan toplantısına geçildi.

Birinci günün ilk gündemi geçmiş süreç değerlendirmesi oldu. Tartışmalar daha çok seçim süreci ve Berkin Elvan eylemlerinde YDG’ nin merkezi ve de yerellerdeki durumu üzerine oldu.

İlk olarak seçim süreci değerlendirildi. Tartışmalarda YDG’ nin ilk defa gençlikten doğru bir seçim politikası belirlemesinin önemli olduğu vurgulandı. Ancak hemen hemen bütün alanlarda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve YDG’ nin konferansta belirlediği HDP-BDP adaylarına destek meselesinde daha iyi çalışmaların yürütülebileceği noktasında hemfikir olundu.

Bunun nedenlerinin HDP-BDP’ ye destek kararının tam olarak içselleştirilmemesi ve bazı alanlardaki diğer gündemlerin seçim gündeminin önüne geçmesi olduğu vurgulandı.

Daha sonra Berkin Elvan eylemlerinde YDG’ nin durumu değerlendirildi. Bazı alanlarda yapılan refleks eylemlerinin olumlu olduğunu ancak refleks eylem meselesinde yetersiz kalındığı vurgulandı. Eylemler sırasına birçok alanda organizasyon problemi yaşandığının ve bu durumun YDG’ nin eylemler sırasında görünürlüğünün azalmasına neden olduğu üzerinde duruldu.

Burada yaptığımız tartışmalarda çıkarttığımız en önemli deneyimlerden biri örgüt gibi hareket edebilme oldu.

Bir başka dikkat çekilen nokta ise eylemler sırasında YDG’ lilerin kitleyle iletişim kuramama sorunu oldu.

Birinci günün ikinci gündemi ise dergi ve mali durum oldu. Dergi meselesinde ilk önce köşe yazılarının niteliği ve doyuruculuğu tartışıldı. Köşe yazılarının nitelik olarak yetersiz kaldığı vurgulanırken, derginin kültürel anlamda zenginleştirilmesi gerektiğinin de üzerinde duruldu.

2. gün

2. günün ilk gündemi önümüzdeki süreçte gerçekleşmesi beklenen isyan dalgaları oldu.

Bu gündemde daha çok yaşanabilecek olan gelişmelere YDG’ nin nasıl hazırlanacağı tartışıldı.

Gezi isyanı ve onun sonrasında gerçekleşen irili ufaklı isyanlardan çıkarılan derslerle YDG’ nin önümüzdeki süreçte gerçekleşebilecek isyan dalgalarına daha organize girmesinin önemi üzerinde duruldu.

Bu tür süreçlerde YDG’ nin ajitasyon ve propaganda meselesine daha çok önem vermesi gerektiği vurgulandı. YDG’ lilerin Gezi türü kitlesel isyanlarda kitleyle iletişime girme meselesinde daha cüretli ve atılgan olması gerektiğinin üzerinde duruldu.

2. gündem ise 1- 6- 18 Mayıs oldu. Mayıs ayı eylemlerine YDG’ nin yerellerde nasıl hazırlanacağı tartışıldı. Bu eylemlerin hazırlığında ajitasyon ve propaganda çalışmalarının önemi tartışıldı.

Daha sonra YDG’ nin bu eylemliklerde görünürlüğünün artması gerektiğinin üzerinde duruldu. YDG’ nin bulunduğu her alanda 1 Mayıs’ ta pankart açması kararı alındı. Pankartın tüm yerellerde Berkin Elvan’ın sözü olan “Umutla yarınlara koşuyoruz” şekline olması kararlaştırıldı.

Ayrıca bu eylemliliklerin hazırlığında “Ayağa Kalk” şiarının ön plana çıkarılması kararı alındı. YDG faaliyetinin olduğu her alanda 18 Mayıs anması yapması gerekliğinin üzerinde duruldu.

2. günün 3. gündemi Gezi Şehitleri davaları oldu. Gezi şehitleri davalarına merkezi katılma meselesi tartışıldı. Daha sonra Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük ve Medeni Yıldırım’ ın davalarına merkezi olarak katılma kararı alındı.

Mehmet Ayvalıtaş davasına ise İstanbul ve çevresindeki alanlardan katılım kararı alındı. Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Berkin Elvan ve Hasan Ferit Gedik’in daha soruşturmalarının tamamlanmaması ve mahkeme tarihlerinin belli olmaması nedeniyle bir karar alınamadı.

Gezi şehitlerinin davalarına hazırlık döneminde kitle çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu. Ayrıca davalar için  “Bu dava senin davan, Gezi şehitleri için ayağa kalk” şiarı belirlendi.

Divan toplantısı merkezi kadın komisyonun aktarımından sonra son buldu.   

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu