MakalelerPusula

Yerel Seçimlerde; KOPUŞ VE KURTULUŞ

Egemen sınıflar arası çelişki ve çatışmaların şiddetlenerek arttığı bir süreçte seçim dönemine giriyoruz. Sınıf bilinçli işçiler, seçimlere ilişkin politikalarını özlü ve anlaşılır bir şekilde açıkladı. Bu sürece başta kavrayış düzeyinde netlik ve açıklık sağlayarak ve de her yönüyle örgütlü, bütünlüklü bir hazırlık içinde girilmelidir.

Bu hazırlığın en temel yerinde seçim politikamızın ve görevlerimizin her yönüyle anlaşılıp kavranması durmaktadır. Seçim çalışmalarının en önemli ve de en etkin yerinde “Demokratik Halk Devrimi” propagandasının olduğunu unutmamak gerekir. 

Bir yandan belirlenen ve belirlediğimiz devrimci ve demokrat, ilerici adaylar güçlü ve etkili bir şekilde desteklenip, yerel yönetimlerde söz sahibi olmaları için çalışırken diğer yandan kitleleri hâkim sınıf partilerinin ideolojik-politik-psikolojik etkilerinden koparmak için aktif ve etkin bir şekilde çalışmalıyız. Bütün bu çalışmalar hedef ve amaçları belirlenmiş bir plan dahilinde yürütülmelidir.

Bu çalışmaları dağınık-sistemsiz-kendiliğinden bir tarza yer bırakmayacak şekilde ele alıp, anlaşılır ve uygulanabilir bir programla somut, canlı, etkin bir propaganda ve ajitasyon çalışmasıyla yürütmek gerekir. 

Geçmişten gelen örgütsel ve çalışma alışkanlıklarımızın içinde seçim süreçlerine etkili ve örgütlü bir şekilde aktif olarak katılmamak gibi yanlış bir bulunmaktadır. Bu süreçlere ilişkin algı ve yaklaşımlarda ciddi bir eksikliğin olduğunu belirtmekte fayda var. Yeterli ve örgütlü bir şekilde hazırlanıp müdahale etmemek, süreçte aktif ve etkin bir şekilde yer almamak gibi hatalı bakış açısından kurtulmak, yanılgılı yaklaşımlardan hızla uzaklaşmak gerekir.

Seçim süreçleri kitlelerin politikaya ilgilerinin arttığı, duyarlılıklarının yükseldiği süreçlerdir. Her sınıf ve tabakadan, her kesimden örgüt ve yapıların, politik temsilcilerinin sürece, gelişmelere, yaşananlara ilişkin doğru-yanlış, sözlü ve yazılı bir şeyler söylediği bir süreçte en çok konuşma nedeni olanların suskun kalması ya da etkili ve örgütlü tarzda müdahale etmemeleri, sürecin dışında kalmaları kabul edilemez. Bu hatalı tutumdan ve yanılgı durumdan hızla kurtulmak gerekir.

Seçim sürecine propaganda ve ajitasyon çalışmaları açısından bol “rüşvet-yolsuzluk-hırsızlık” malzemesiyle girilmektedir. Burjuva-feodal sistemin, politik partilerin, yargı-hukuk sisteminin, ordu-polis ve mahkemelerinin teşhiri ve deşifre edilmesi için yeterli ve zengin veriler ortaya çıktı. Son süreçte hakim sınıflar nezdinde yaşanan gelişmelerle birlikte sistemin sömürü ve baskıya dayalı bozulma ve çürümesi, haksızlığı-adaletsizliği-eşitsizliği daha iyi anlaşılır, görülür bir şekilde yaşandı.

İşçileri, köylüleri, Kürtleri, Alevileri, kadınları, LGBTİ’leri, gençleri uyarmak, bilinçlendirip, örgütlemek onları hakim sınıfların politik etkisinden kurtarmak için yeterli ve zengin veriler dünden daha fazla ve daha zengin bir şekilde ortaya çıktı. Bütün bu materyaller hem seçim süreci için belirlenen politikaların pratiğe geçirilmesinde hem de seçim çalışmalarının önemli yerinde olması gereken demokratik halk devriminin kaçınılmazlığı ve zorunluluğunun anlatılması için yeterli verilerdir.

Her türlü hak alma ve özgürlükleri elde etme mücadelesinin en önünde, en etkin ve en örgütlü bir şekilde yer almalıyız. Bu mücadele ve yürüyüşleri, çalışmaları ve örgütlenmeleri küçümseyip, önemini hiçleştirmeden aktif bir şekilde katılmalıyız. Seçim sürecinde bir amaç da yerel yönetimlerde söz sahibi olmak, bazı mevziler kazanarak, Demokratik Halk Devrimi’nde belli avantajlar sağlamaktır. Yürütülecek bu çalışmalarla elde edilecek kazanımlar hem faaliyetçilerimizde hem de emekçiler nezdinde önemli bir moral yaratacak ve ciddi bir motivasyon sağlayacaktır.  

Ancak yürütülen bütün çalışmalarda, kitlelere gerçek kurtuluşun yaratılmasının ve temel özgürlüklerin elde edilmesinin yegâne yolunun mevcut sömürü ve baskıya dayalı köhnemiş sistemin alt üst edilerek, yıkılıp yerine demokratik-özgür-eşit bir toplumun ve yaşamın yaratılmasıyla mümkün olacağını bunun yolunun demokratik halk devrimi olduğunu inandırıcı-ikna edici bir şekilde  anlatmalıyız.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu